fbpx
skip to Main Content
Kristiansand kommune lyser nå ut syv nye tilskuddsordninger, og inviterer lag og foreninger til Drop-in for å fylle ut søknadene på en riktig måte.

Søk om 50.000 kroner til ditt lag eller forening

Agder fylkeskommune skal i høst dele ut to frivillighetsstipend på 50.000 kroner hver. Nå oppfordres frivillige lag og foreninger til å søke. Søknadsfristen er satt til 1. november 2023.

 

Agder fylkeskommune opplyser at frivillighetsstipendet skal motivere, styrke og støtte frivillig innsats og virksomhet i Agder, og bidra til å realisere målene i fylkeskommunens frivillighetsstrategi. Det strekes under at alle frivillige lag og foreninger i Agder kan søke om å få tildelt stipend.

Stipendet tildeles frivillige lag og foreninger som møter udekkede behov for frivillig virksomhet, som styrker deltakelse, som driver nybrotts- og utviklingsarbeid, og som samarbeider med andre og deler kunnskap og erfaring. Stipendet kan altså brukes både til utadrettede aktiviteter og tiltak, og til egen organisasjon og utvikling.

Det er mange frivillige lag og foreninger som tilfredsstiller kravene som er satt for hvem som kan søke:

  • Alle frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret med adresse i Agder kan søke. Dette gjelder både organisasjoner innenfor en kommune, organisasjoner som strekker seg over flere kommuner, samt regionale organisasjoner.
  • Tiltak og initiativ i startfasen som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, men som blir registrert i løpet av stipendperioden.
  • Siste års årsmelding og regnskap skal legges ved søknad (med unntak av oppstartende og nyetablerte organisasjoner).
  • Organisasjoner som mottar støtte fra andre, inkludert støtte fra fylkeskommunen, kan søke. Tilskuddskilder må oppgis.

Følgende vil bli lagt vekt på i vurderingen av søknadene:

  • Tiltak og virksomhet for å styrke rekruttering og deltagelse
  • Tiltak og virksomhet som utvikler nye prosjekter og arbeidsformer
  • Tiltak og virksomhet der flere frivillige organisasjoner samarbeider.
  • Tiltak og virksomhet som har få andre tilskudds-/ søknadsmuligheter, inkludert tiltak med behov for innkjøp av utstyr og kostnader til vedlikehold, reparasjon og oppgradering av utstyr og bygg.
  • Etablering av frivillige organisasjoner på områder med behov for organisering av frivillig innsats
  • Annen aktivitet som bidrar til å nå målene i Agder fylkeskommunes frivillighetsstrategi.

For 2023 er det ikke et digitalt søknadsskjema. Det skal utarbeides en skriftlig søknad og vedlegg som må merkes «Søknad Frivillighetsstipend» og det hele skal sendes på mail til postmottark@agderfk.no hvor all nødvendig informasjon må være med.
Om det skulle være behov for mer informasjon, spørsmål som man måtte ha, kan rådgiver i Agder fylkeskommune, Jonas Ravn Øhlckers kontaktes på mailadressen jonas.ravn.ohlckers@agderfk.no.

Back To Top