fbpx
skip to Main Content
Kristiansand kommune lyser nå ut syv nye tilskuddsordninger, og inviterer lag og foreninger til Drop-in for å fylle ut søknadene på en riktig måte.

Syv nye tilskudd til frivilligheten

Kristiansand kommune utlyser nå syv nye tilskuddsordninger innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Fordi flere har behov for bistand til å fylle ut søknadene, inviterer Frivillighetsenheten til drop-in-bistand.

 

Søknadsfristen er satt til 20. november, og det er altså syv ulike tilskudd som nå lyses ut.

Dette er de ulike tilskuddsordningene som lag, foreninger og organisasjoner kan søke på:

  • Tilskudd for utsatte/vanskeligstilte barn og unge med en foreslått ramme på 595.000 kroner
  • Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykiskhelsefeltet, med en foreslått ramme på 5 557 000 kroner
  • Tilskudd til interesseorganisasjoner og organisering av frivillig innsats innen helse,- omsorgs- og sosialfeltet med en foreslått ramme på 1 181 000 kroner
  • Tilskudd til integrering og deltakelse i samfunnsliv for flerkulturelle med en foreslått ramme på 1 479 000 kroner
  • Tilskudd til nettverksorganisasjoner og kompetansesentre med en foreslått ramme på 5 400 000 kroner.
  • Tilskudd til historiske bygg, aktivitetshus og private grendehus med en foreslått ramme på 855 000 kroner

Erfaringen har vist at flere lag, foreninger og organisasjoner trenger bistand for å søke tilskudd. Spesielt gjelder dette aktører som er hjemmehørende i de gamle kommunene Søgne og Songdalen, hvor hele tilskuddsregimet er annerledes nå. Derfor arrangeres det Drop-in bistand 8. og 15. november, kl. 14.00 – 19.00. Tollbodgata 22, 1. etg (ved AKT). Tilbudet krever ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Ved spørsmål, kan man ta kontakt med Heidi Johansen, tlf. 48 29 58 12 eller heidi.johansen@kristiansand.kommune.no

Back To Top