fbpx
skip to Main Content
- Våre anslag og beregninger viser at vi kan selge opp mot 100.000 sekker ved kommende vintersesong, noe som er mer enn en dobling fra sesongen 22/23, sier Arve Hjalmar Bjerke.

Mangedobler salget av ved

– Denne maskinparken gjør at vi aldri vil gå tom for ved, og vi kan levere ved gjennom hele vinteren. Det sier Arve Hjalmar Bjerke etter at betydelige investeringer i en moderne maskinpark er gjennomført for å sikre en høy og stabil vedproduksjon, hvor overskuddet i sin helhet går tilbake til det arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand.

 

– Det har vært et eventyr. Utviklingen har vært kraftig, oppsummerer Arve Hjalmar Bjerke, som de siste to sesongene har hatt ansvaret for vedproduksjonen og salget av Blå Kors-ved, takket være et nært samarbeid med TrekraftBjelland.

Trekraft ble etablert i 2019 for å sikre en stabil og god vedproduksjon. Ved å tilby kundene kortreist og miljøvennlig ved var visjonen å kunne tilby et reelt og rimelig alternativ for å demme opp og overta mye av den importen av ved fra utlandet som finner sted.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En ny last med tømmer ankommer Trekraft i Bjelland.

Avtale med Trekraft

Det var i forkant av vintersesongen 2021/22 at Blå Kors Kristiansand startet opp med salg av ved. Ifølge Bjerke ble det en eventyrlig sesong.

– Alt var nytt for oss. Vi inngikk en avtale med Trekraft på Bjelland som leverer veden vi selger. Vi fikk på plass den nødvendige infrastrukturen og satte i gang, minnes han. På dypt vann lærer man å svømme, og vi er blitt ganske flinke etter hvert, smiler han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tømmeret ligger klart til å kappes.

Bestillingene tikket inn, etter hvert i stort tempo. Mange ville ha ved da vinteren var kald, og strømprisene føyk i været.
Foran sesongen 2021/2022 ble det pakket mye ved. Blå Kors Kristiansand solgte 2.500 30-literssekker, cirka 100 sekker ved på 1.500 liter og 12.500 sekker med 40 liter. Da sesongen var over, var det minimalt med ved tilbake. Totalt ble det solgt i underkant av tusen kubikk med ved i 21/22-sesongen.

Stor pågang

Pågangen fra vedhungrige kunder medførte at Blå Kors Kristiansand gearet godt opp for å stå best mulig rustet til å møte etterspørselen som kom vinteren 2022/2023. Deler av produksjonen ble lagt om. Veden ble transportert i bulk fra Trekraft Bjelland til Kristiansand, hvor veden ble pakket. Det ble blant annet investert i Vepak pakkemaskin, truck og pakkevikler.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fra kontrollrommet styres kappingen av tømmeret.

Også det slo an. Da sesongen var over, hadde Blå Kors Kristiansand tredoblet salget, over to tusen kubikk med ved var blitt solgt.

Samarbeidet ble utvidet

Nye grep måtte tas. Samarbeidet med Trekraft på Bjelland er blitt utvidet. Pakkemaskin og annet utstyr er blitt flyttet fra Kristiansand til Bjelland hvor en fast gjeng står og pakker, kløyver og pakker ved i stort omfang.

Samtidig har Trekraft inngått avtaler med en rekke skog- og grunneiere om levering av tømmer. Det gjør at Trekraft mest sannsynlig ikke vil gå tomme for råvarer som skal bli til ved. På Bjelland er det også blitt investert i en moderne maskinpark hvor tømmeret legges på bånd, og går gjennom de nødvendige prosesser, for så å ende opp som ferdig kappet ved.

Veden blir tørket på stedet, også det takket være et moderne anlegg tilpasset denne arbeidsoperasjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Egne skjermer gjør at operatøren til enhver tid kan følge med på produksjonen.

Tørker ved på rekordtid

Flis og kapp fra vedproduksjonen brukes som innsatsfaktor i en større tørke hvor veden blir tørket.
– Det gjør at tiden det går fra tømmeret behandles første gang til veden er klar og kan brukes i ovnen, blir rekordkort. I teorien kan det ta ikke mer enn to uker fra tømmeret kappes til den ferdige veden kan legges i ovnen. Det er da snakk om ved av høy kvalitet og med fuktinnhold godt innenfor kravet i norsk standard, fremholder Arve Hjalmar Bjerke.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Overflødig kapp og flis etter kappingen brukes som innsatsfaktor i tørkeprosessen.

Blå Kors Kristiansand har med andre ord investert i et topp moderne anlegg og utstyr; en topp moderne pakkemaskin, en pallevikler for å stabilisere ved på paller for transport og lagring av i høyden, en hydraulisk skuffe for truck, samt betongelementer for å ta imot vekt ved tipping av større kvanta av ved per lossing.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Kapasiteten er stor i tørkeprosessen, sier Arve Hjalmar Bjerke.

100.000 sekker kommende sesong

Alt for å sikre at organisasjonen får all den veden man har behov for. Det er nødvendig, ettersom pågangen fra dem som er ønsker å kjøpe ved, har økt betydelig.
– Våre anslag og beregninger viser at vi kan selge opp mot 100.000 sekker ved kommende vintersesong, noe som er mer enn en dobling fra sesongen 22/23, sier Bjerke.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stor kapasitet på kappemaskinen.

Arve Hjalmar Bjerke anser mulighetene for å kunne vokse ytterligere, som svært gode.

– Vi får all ved levert ferdig kløyet og tørket fra vår viktigste samarbeidspartner. Vi har et tett samarbeid med Trekraft og felles langsiktige planer, og Trekraft har definitivt et hjerte for arbeidet som gjøres i Blå Kors Kristiansand, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det er blitt investert i ny pakkevikler.

Store muligheter

Det meste av veden som er blitt solgt de to siste sesongene har vært til privatmarkedet. Bjerke tror dette vil vokse ytterligere i tråd med at det blir enda bedre kjent at Blå Kors Kristiansand selger ved. Det er imidlertid også store muligheter i det profesjonelle markedet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ferdig kappet ved plasseres på lager, klar til utkjøring til kundene.

– I all hovedsak importerer de store kjedene og varehusene veden, hovedsakelig fra Øst-Europa. En optimalisert produksjonslinje, en effektiv transport fra Bjelland til Kristiansand, og ut til kundene, samt en ved med høy kvalitet og lite fuktighet, gjør at Bjerke mener at Blå Kors-veden kan hevde seg meget godt i konkurranse med ved importert fra utlandet.

– Neste steg for oss blir å etablere et apparat som gjør at det profesjonelle markedet kan bli håndtert på en best mulig måte. Deri ligger det mye å hente for oss, sier Arve Hjalmar Bjerke.

Tilbake til forsiden…

Back To Top