fbpx
skip to Main Content

Debattinnlegg

– Galskap å ikke bygge de tryggeste veiene

I fjor så vi for første gang siden 2016 en økning i antallet som omkom i trafikken. Regjeringen tar ikke tak i dette, men vil bygge mindre av våre tryggeste veier.

 

De såkalte  «dødsveiene» er ikke prioritert i statsbudsjettet, og trafikktrygging og tiltak for å kunne redusere den kraftig økningen i dødsulykker i trafikken møtes ikke med tiltak. Statsbudsjettet gjør ikke nok for å få ned antall trafikkdrepte. Regjeringens egne tall viser at 144 flere ble drept eller hardt skadd i trafikken enn det som er målsetningen.

Regjeringen i 2022 bygde ut 42 kilometer firefelts vei i 2022. Dette er selvsagt alt for lite, men Samferdselsdepartementet anslår likevel at den beskjedne veiutbyggingen i fjor vil medføre 2,7 færre drepte og hardt skadde i trafikken. Nå varsler regjeringen i statsbudsjettet at de vil bygge mindre firefelts vei. Om vi skal få ned dødsulykkene på norske veier er det galskap å bygge mindre av de tryggeste veiene våre. Firefelts veier med 110 sone er de tryggeste veiene vi har.

Ifølge budsjettet skal firefeltsvei skal nå i stor grad erstattes med tofeltsveier. Målet om null drepte og hardt skadde i trafikken vil være umulig å nå med dagens regjering. Strekninger som er noen av Norges farligste veier som E-16 Skaret- Hønefoss og E-39 Veibust- Blindheim – Moa er ikke nevnt i statsbudsjettet med ett ord. Dette fremstår som en direkte trafikkfarlig samferdselspolitikk fra Samferdselsministeren. I tillegg øker innkrevingen av bompengene til historiske 14,8 milliarder kroner.

Vedum (Sp) har også økt bensinavgiftene med en hel krone literen siden han ble Finansminister, innført avgifter og bompenger for elbiler, og økt bompengene til historiske høyder. Bilistene betaler mer og får mye mindre med Ap og Sp i regjering. Prisveksten gjør at veginvesteringene i praksis går ned, og dette kompenseres ikke av regjeringen. Denne regjeringen vil bygge mindre og dårligere vei.

 

 

Back To Top