fbpx
skip to Main Content

Redaktøren beklager

Redaktøren ønsker å tydeliggjøre hensikten bak den siste lederen.

 

Lederen av den siste papirutgaven av Lokalavisen Kristiansand hadde overskriften «Vi må slutte å sende penger til Israel». Da enkelte av våre faste lesere føler seg støtt av innholdet i denne lederen, ønsker jeg å komme med en beklagelse.

Først og fremst vil jeg minne om at en leder kun er en meningsytring, ikke en reportasje, og i dette tilfellet gjenspeilet det ikke hele redaksjonens meninger.

Det var ikke hensikten å svartmale Israel. Det var overhodet ikke meningen å provosere noen. Overskriften kunne like godt hatt tittelen «Vi må slutte å sende penger til Palestina», ettersom dette sannsynligvis vil gå til terroristgruppen Hamas og kanskje virke mot sin hensikt; å hjelpe sivile ofre.

Kjernen i budskapet, som ikke kom helt fram, er at det er problematisk å støtte militære konflikter, uansett side. Kanskje spesielt gjelder det en konflikt som har vart i generasjoner og som det ikke finnes noen enkel løsning på. Sivile tap, spesielt når dette gjelder barn, er alltid hjerteskjærende, både når det gjelder israelere og palestinere. Som journalister, er jo vi nødt til å ha tro på at dialog er bedre enn våpen, selv om også journalister kan gjøre feil.

Konflikten mellom Israel og Palestina er en kompleks situasjon og kilden til denne har røtter tusenvis av år tilbake. Å mene noe om denne når man ikke bor der, eller kommer fra noen av de berørte områdene, er en risikosport. Sjansen for å oppfatte noe feil, er stor da nyhetsstrømmen påvirkes fra flere kanter før den når oss her hjemme.

En lokalavis skal konsentrere seg om lokale saker, og ikke befatte seg med internasjonale konflikter. Her i dette tilfellet tok følelsene overhånd, og det var unødvendig. En må bare erkjenne at denne konflikten er for omfattende til at man kan ha et godt overblikk. Det gjelder selv garvede journalister.

Back To Top