fbpx
skip to Main Content
Odd Fellow Ordenen i Kristiansand er gått sammen om et støtteprosjekt for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand, og inviterer til standen i Markens i dag. Fra venstre: Marit Vetås, Oddvar Stendal, Harry Vetås, Hjalmar Kaaløy og Roger Haugli fra Odd Fellow Ordenen (bak) Kristin Haugland fra KUP, Tone Nielsen, Liv Karin Nesland Bekkestad og Mona Nordvik fra Odd Fellow Ordenen (foran).

Odd Fellow med støtteprosjekt for Kirkens Ungdomsprosjekts arbeid

Alle Odd Fellow-logene er gått sammen om et støtteprosjekt for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand, for å skaffe til veie midler til arbeidet som KUP driver inn mot barn og unge i Greipstad, Søgne og Kristiansand.

 

Tre lørdager i desember, den 2., 9. og 16. desember vil alle Odd Fellow-logene i Kristiansand betjene en stand i Markens sammen med representanter for KUP. Gjennom prosjektet «ALLE fortjener en plass i noens hjerte», inviteres byens innbyggere, bedrifter og næringsliv til å gi en julegave som varmer hjertet og støtter dem som trenger det mest.

– Vi ønsket å gjøre noe for KUP. KUP driver et betydningsfullt arbeid som omfatter mange ungdommer. Dette ønsker vi å støtte opp om, sier Hjalmar Kaaløy og Roger Haugli, medlemmer av Loge nr. 89 Skagerak, en av logene som inngår i Odd Fellow Ordenen i Kristiansand.

Omfatter mange

Odd Fellow-logene i Kristiansand har over lengre tid samlet inn penger til arbeidet som KUP driver i Kristiansand. Det fremholdes at arbeidet som KUP driver er så betydningsfullt og omfatter mange, men ikke alle av byens innbyggere er informert om arbeidet som KUP driver.

Odd Fellow Ordenen i Kristiansand har alltid vært forpliktet til å støtte nærmiljøet og dem som trenger det mest. Odd Fellow Ordenens formål er gi mennesker kunnskap og verdier med fokus på nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og respekt.

– Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet ved aktiv deltakelse og med synlige verdier. Vi er stolte av vårt samarbeid med KUP, en organisasjon som deler våre verdier og forpliktelser til vennskap, kjærlighet og sannhet, sier Kaaløy.

– For at KUP kan drive på en best mulig måte, ønsker vi å bidra inn i det viktige arbeidet som KUP gjør gjennom året, legger han til.

På standen i Markens vil befolkningen og bedriftene bli invitert til å kjøpe kortet «ALLE trenger en plass i noens hjerte».
– Ved å kjøpe dette kortet, er kjøperne med på å støtte Kirkens Ungdomsprosjekt, som gir trygghet, kjærlighet og tilhørighet til barn og unge i utsatte livssituasjoner. Den enkeltes støtte til dette prosjektet er ikke bare en julegave; det er en mulighet til å spre omsorg og håp til de som trenger det mest, sier Haugli.

Sammen om å bygge en bedre fremtid

– Sammen kan vi være med på å bygge en bedre fremtid for alle ungdommene som omfattes av det arbeidet KUP driver i Kristiansand, legger Haugli til.

Bedrifter og andre som ønsker å bidra inn til KUP-arbeidet, men som ikke har anledning til å ta turen innom standen som blir å finne i Markens hver lørdag frem til jul, kan man bestille kort på ioof.no/bedrift.
– For 250 kroner per ansatt eller per kort, kan bedriftene være med på å gi en meningsfull hjertegave. Alt som kommer inn går uavkortet til KUPs arbeid, sier Hjalmar Kaaløy og Roger Haugli.

Dette er Kirkens Ungdomsprosjekt:
KUPs utgangspunkt er å gi trygghet, kjærlighet og
tilhørighet til barn og unge som befinner seg i utfordrende livssituasjoner.
Hver uke, i en tidsramme på 3-5 år, mottar hver ungdom et fast tilbud som
gir dem en trygg plattform for vekst og utvikling. I tillegg får de skreddersydd individuell oppfølging tilpasset deres spesifikke behov.  Dette arbeidet gir barn og unge en mulighet til å sk
ape en positiv fremtid for seg selv.

Helt siden KUP ble startet i 1991 på initiativ fra Kristiansand Domprosti og KFUM/KFUK i Agder og siden etablert som en egen organisasjon, har KUP gitt et omfattende og variert tilbud.

Aktivitetsgrupper og egne jentegrupper, guttegrupper, mødregrupper, mestringskurs, turer og aktiviteter, samt individuell oppfølging ble etablert for å gi et mangeartet tilbud til dem som hadde behov.

Tilbake til forsiden…

Odd Fellow Ordenen i Kristiansand er gått sammen om et støtteprosjekt for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand, og inviterer til standen i Markens i dag. Fra venstre: Marit Vetås, Oddvar Stendal, Harry Vetås, Hjalmar Kaaløy og Roger Haugli fra Odd Fellow Ordenen (bak) Kristin Haugland fra KUP, Tone Nielsen, Liv Karin Nesland Bekkestad og Mona Nordvik fra Odd Fellow Ordenen (foran).
Back To Top