fbpx
skip to Main Content

Nyheter

Tyverisaker tredoblet i Kristiansand

Antall tyverisaker blant ungdom under 18 år er nesten tredoblet i løpet av de siste fire årene, viser en rapport utarbeidet av politiet, hvilket gjør Kristiansand en av de verste i landet.

 

Tidligere i år leverte politiet en statusrapport om kriminalitet blant Kristiansands mindreårige. «Vi har en økt bekymring for barn som stjeler, helt ned i 11 årsalderen. Det virker som at respekten for mitt og ditt ikke er så tydelig lenger», heter det i rapporten.

Flere tyverier enn andre steder

Butikktyverier står for 60% av tyverisaker i Kristiansand pr. 2022. Spesielt utsatt er Sørlandssenteret og Kvadraturen. Butikktyveri har økt med 30% fra 2019 til 2022. Kristiansand skiller seg dermed ut fra gjennomsnittet med flere tyverisaker enn både de andre Agder-fylkene og Norge generelt.

Lovbrudd generelt ned, men ikke hos de yngste

SSB viser at anmeldte lovbrudd totalt i alle aldre har sunket betydelig de siste to tiårene. Fra 2003 til 2023 har Norge hatt en nedgang på nærmere 116 000 anmeldte saker.  I et 15 års perspektiv har det vært 20% nedgang i ungdomskriminalitet, men ser en på de siste fem årene, er kriminaliteten økende blant ungdom under 15 år.

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne M. B. Nilsen, sier at de kombinerer ulike ressurser for å komme ungdomskriminaliteten til livs.

Johanne M. B. Nilsen, er en kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune. Hun har vært en nøkkelfaktor i et arbeid med fokus på å skape et klarere bilde av Kristiansands status innen kriminelle aktiviteter.
– Relatert til barne- og ungdomssektoren har vi klart å utvikle et nettverk som inneholder for eksempel ungdomsarbeidere, spørreundersøkelser, samt andre ressurser som hjelper oss å kartlegge kriminalitet blant yngre, forteller hun.

 Stoffmisbruk øker blant ungdom

Saker knyttet til narkotika har minket de siste årene, spesielt blant ungdom alderen 18-22. Blant ungdom i ungdomsskolealder er imidlertid trenden stigende. Rapporten bekrefter ikke at der er en sammenheng mellom økt tyveri og økt narkotikabruk i denne aldersgruppen.

Politiets rapport sier at elever på ungdomsskolen er bekymret både for at mange ruser seg, men også for å havne utenfor det sosiale miljøet om de selv ikke bruker rus.  En utfordring for politiet er at det her handler om barn som gjerne er under kriminell lavalder, 15 år. Det blir da vanskeligere å teste, sikte og straffe dem, og de trenger oppfølging på andre måter og av mer tverrfaglig karakter.

Back To Top