fbpx
skip to Main Content
- Det er alltid like sterkt å se når ungdom utvikler seg, klarer å ta gode skritt i riktig retning og kjenner på utvikling og mestring, sier Sarah Ommedal og Kristin Haugland.

KUP: – Vi leter etter gull sammen med ungdommene!

– Vi er med og leter etter gull hos ungdom. Ikke alle klarer å se gullet hos seg selv. Det forteller Kristin Haugland og Sarah Ommedal fra Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), som leder hver sin aktivitetsgruppe for ungdom i henholdsvis Songdalen og Søgne.

Helt siden KUP ble startet i 1991 på initiativ fra Kristiansand Domprosti og KFUM/KFUK i Agder og siden etablert som en egen organisasjon, har KUP gitt et omfattende og variert tilbud.

Aktivitetsgrupper og egne jentegrupper, guttegrupper, mødregrupper, mestringskurs, turer og aktiviteter, samt individuell oppfølging ble etablert for å gi et mangeartet tilbud til dem som hadde behov.

 

Startet opp i 2020

Som del av kommunesammenslåingen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand, og etter pågang fra skoler og kommunale enheter i Søgne og Songdalen søkte KUP om støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, og fikk i 2020 innvilget 1.350.000 i prosjektmidler til å starte opp KUP-Vest i Søgne og på Nodeland.

Samme høst var vi i gang, og det har vært tre spennende år som ligger bak, forteller Kristin Haugland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En kajakktur er en av flere aktiviteter som ungdommene blir invitert med på. Foto: KUP.

KUP-Vest har to aktivitetsgrupper for ungdom i alderen 12-18 år, hvor man i Søgne møtes fast i Langenes arbeidskirke og i Greipstad menighetshus på Nodeland. Inntil 12 ungdommer er med i hver gruppe. Haugland og Ommedal har med seg tre-fem frivillige voksne til hver samling.

 

Støtte og veiledning

Gruppene består av både gutter og jenter, og er et tilbud for de som har lite fritidstilbud eller opplever utfordringer i forhold til familie/venner/selvfølelse/det å mestre hverdagen sin. KUP jobber for at alle skal erfare livsmestring, bli myndiggjort og oppleve inkludering i fellesskap.

– Å delta i en gruppe kan bidra til økt støtte og veiledning i en krevende ungdomstid. I aktivitetsgruppene får de unge stabil/trygg voksenkontakt, avgrenset/oversiktlig fellesskap, positive utfordringer og gode fellesopplevelser, sier Sarah Ommedal som leder aktivitetsgruppen i Søgne.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Aktiviteter hvor ungdommene gjør noe sammen, her ved en tur til Torvesanden i Søgne, er viktig. Foto: KUP.

– Vi samarbeider nært med både skole og andre kommunale enheter for å informere om hva vi kan tilby, og for å gi et tilbud til ungdom som av ulike årsaker har behov for å komme sammen i trygge rammer, legger Ommedal til.

 

Gruppearbeid og individuell oppfølging

– Vi driver med gruppearbeid og individuell oppfølging basert på et tillitsbasert opplegg, sier Ommedal.

Det å være ungdom anno 2023 er noe helt annet enn hva tilfellet var for bare et par-tre år siden. Pandemien gjorde at mye ble forandret. Da skolene og en rekke fritidstilbud ble stengt ned, brukte ungdommene enda mer tid på sosiale medier. Økt ensomhet, psykiske utfordringer og manglende sosiale relasjoner har satt sine spor.

– Vi ser på hver eneste samling hvor mye det betyr for ungdom å komme og være sammen både med jevnaldrende, og med trygge og gode voksne som del av gruppene, sier Haugland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Uteaktiviteter i flott vintervær. Foto: KUP.

– Flere har utfordringer med å knytte relasjoner til andre, og ungdommene kommer fra alle typer hjem og sosial bakgrunn. Enkelte har erfaringer med krevende relasjoner til de voksne, både egne foreldre, lærere og andre. Det for en ungdom å kunne stole på og være trygg på en voksen kan ta lang tid, og gruppene er en ypperlig anledning til å øve på sosiale ferdigheter. Det er viktig for dem å kjenne på livsmestring for å kunne bli en god og integrert del av samfunnet de er en del av, fremholder Sarah Ommedal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: KUP.

Ubetalelig

– Det kan også være utfordrende å reparere vennskap og relasjoner når noe har gått galt. Det skal ofte ikke så mye til, og flere trenger hjelp til hvordan de skal reparere en brutt relasjon, sier Kristin Haugland.

– Erfaringer med fellesskap, mestring og varige relasjoner, gjør at ungdommene opplever seg sett og hørt. Det unike i gruppene er at vi kan følge ungdom over lang tid, opp mot fire år, slik at de kjenner på stabilitet i en ustabil fase i livet, sier Ommedal.

– Det er alltid like sterkt å se når ungdom utvikler seg, klarer å ta gode skritt i riktig retning og kjenner på utvikling og mestring. Når vi er med og leter etter gull hos ungdommene som ikke ser gullet i seg selv, og de kommer til et punkt hvor de ser hvor verdifulle de er, ja, det er ubetalelig, sier Sarah Ommedal.

En oppskrift på hva innholdet i gruppene er fundert på.

Tilbake til forsiden…

Back To Top