fbpx
skip to Main Content
Alle kan søke om midler fra Fritidsfond. Illustrasjon: Kristiansand kommune.

Alle kan søke midler fra Fritidsfond

Formålet med Fritidsfond er å sikre en bredere deltakelse og inkludering av flere barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter som går over tid når familien ikke har økonomi til å betale dette selv. Nå oppfordres alle som trenger til å søke om midler.

 

Fritidsfondet gjelder for barn og unge opp til 18 år i hele Kristiansand kommune, også dem som er bosatt i gamle Søgne kommune og Songdalen kommune.

Det kan søkes om støtte til mye:

  •  Kontingent og nødvendig utstyr til barn og unge som skal delta i en organisert fritidsaktivitet.
  •  Enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende som hører til den organiserte aktiviteten.

Maksimalt stønadsbeløp per år er 10.000 kroner for alle utgifter knyttet til aktiviteten. Det er foreldre, foresatte og personer med fullmakt fra foreldre kan søke.

Fullmaktsskjema – for deg som skal sende inn søknad om støtte fra Fritidsfond på vegne av andre. Fullmakten må lastes opp som eget vedlegg i selve søknadsskjemaet.

Søknadsprosessen er løpende, og man kan søke om støtte hele året. Støtte fra Fritidsfond utbetales direkte til organisasjonen eller laget og ikke til familien.

Dersom noen har behov for å fylle ut søknadsskjemaet, kan man komme innom ett av innbyggertorgene i kommunen i åpningstiden. Disse ligger i Rådhuskvartalet på Torvet i Kristiansand, i det gamle rådhuset på Tangvall i Søgne og i det gamle rådhuset på Nodeland i gamle Songdalen kommune.

Søknadsskjema finner du her ved å logge deg inn via ID-porten:

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=skjema.kristiansand.kommune.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp5?ReqID%3D_387a06cc-a0da-4fe1-924a-6e3917969d96%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://skjema.kristiansand.kommune.no/eDocument.Api/minid/consumer.ashx%26spEntityID%3Dskjema.kristiansand.kommune.no%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact

Kontingent, medlemskap, cuper og utstyr i forbindelse med den ene organiserte aktiviteten, er det man kan søke på. Illustrasjon: Kristiansand kommune.
Back To Top