fbpx
skip to Main Content

Næring

Hyttegründeren fra Eiken

Sigbjørn Handeland og Eiken Hytter er stjerneeksempel på at det er mulig å drive selvstendig byggfirma med suksess i de indre bygder på Agder.

 

Markedet har alltid vært svingende, men det går i grunnen greit. Vi er velsignet med mye arbeid og vi har nesten alltid hatt positive resultater, beretter den nøkterne og jordnære gründeren som startet det som er blitt Eiken Hytter i hjembygda si for snart 30 år siden.

MODERNE BYGGEMETODE: Byggene produseres som elementer på fabrikken og monteres på byggeplassen, en effektiv og tidsbesparende metode. Foto: Eiken Hytter

– Det er ikke min fortjeneste, men et team av gode medarbeidere som har medvirket til utviklingen. Samt nær familie. Det er nøkkelen. I dag har bedriften 14 ansatte samt 25-30 snekkere og betongfolk med mer som vi har avtale med og som setter opp hyttene, både ved sjøen og på fjellet, mest i Sør-Norge.

I dag produseres hyttene som store elementer i moderne produksjonslokaler som siden settes opp på byggeplassen.

Lokal forankring

Vi møter ham i konferanserommet i et flott renovert bygg i Sol Næringspark i Eiken hvor kontorfasilitetene er etablert, fem minutter unna der hvor produksjonen foregår.
– Alt av prosjektering, produksjon og salg foregår her i Eiken. For meg og for bedriften er det vesentlig at virksomheten skal være kortreist og lokalt forankret, understreker han.

– Vi driver ikke med masseproduksjon, kun ordreproduksjon. Vi har tett kontakt med kunden i prosessen slik at vi kan endre på tegningene etter ønske, poengterer Sigbjørn.

Eiken sine hus og hytter leveres i henhold til kundens ønsker, som utvendig byggesett, komplett byggesett eller nøkkelferdige bygg.

Eventyret startet i 1994 og egentlig enda tidligere. Sigbjørn jobbet på det lokale sagbruket men gikk med en tanke om å kunne videreforedle trevirket på en eller annen måte.
– Tanken var at videre foredling ville generere arbeidsplasser i kommunen, poengterer han.

– Det var gode prosesser for utvikling på bruket, både enkeltprodukter og det å utvikle trelastproduksjonen til komplette hus-og hytteleveranser, og kombinere det med byggevarer og dermed styrke byggkompetansen. Jeg minnes når vi hentet hugget stokkpanel i maskinen, at jeg skrev en avtale med Buen om å starte med leveranser av egne utviklede hus og hytter. På Eikås Hytter og Hus og Eiken Hytter har det i mange påfølgende år blitt produsert og levert samlet omlag 100 bygg i året med sagbruket som «fødested».

ELEMENTPRODUKSJON: Modulene til hytter og hus produseres i fabrikken før de fraktes til byggeplassen. Foto: Eiken Hytter

Lokale arbeidsplasser

– Dette var en tid da arbeidsplasser hadde fokus og jeg husker at daværende skogeigarlag backet oss skikkelig opp for å få mer foredling av plankene, og ikke at vi  ikke bare skulle være en råstoff eller halvfabrikata produsent. Risikoen for å mislykkes var jo høy, men det var samtidig spennende å kjenne på at en fikk lov å være med å skape noe. Jeg tenker at det var tiden for lokalt eierskap og arbeidsplasser. 20-30 år etterpå ser jeg at utviklinga styres mer mot større enheter, fjernstyrt eierskap,  og styring etter makt, kontroll og profitt.

– Sagbruket hadde dyktige eiere i Telhaug familien de siste årene og jeg tror det kunne utviklet seg videre med totale tre-og byggevareleveranser, og dessuten logistikk for å levere over det ganske land. Ting endrer seg og det er dog en tid for alt, og det finnes sikkert andre gode grunner for den strategien.

Låven på Handeland

Etter videre avtale skulle de største byggene produseres på sagbruket og de mindre på gårdsbruket hjemme på Handeland.

Eiken Hytte. Foto: Eiken Hytter

– Det begynte litt forsiktig med at kona Erna og jeg etablerte Buen Produkter for å produsere stabbur og småhytter. Det foregikk på låven hjemme på Handeland hvor vi både tegnet og bygget hytter. Kontoret ble innredet i kjelleren. Etter hvert ble virksomheten utvidet og flere ble ansatt for å dekke etterspørselen. Vi traff et marked med disse små byggene. Mange ville ha dem som anneks på hytta eller i hagen hjemme, minnes Sigbjørn.

Til hyttene ble det brukt hugget stokkpanel og de var inspirert av norsk kultur og tradisjon med flotte utskjæringer og høy kvalitet. Det var noe som ble lagt merke til langt ut over landets grenser.

Den positive utviklingen fortsatte, og Buen Produkter ble til Eiken Hytter. I 2010 ble bedriften A/S. Byggene ble større og produksjonen økte ettersom arbeidsstyrken ble utvidet. I dag er det Ole Kristian Øydna som er daglig leder i bedriften. Det synes Sigbjørn er en god løsning.

– Jeg ser lyst på fremtiden for Eiken Hytter selv om det er veldige svingninger i byggemarkedet for tiden. En utvidelse av produksjonen er aktuelt. Tomta hvor produksjonen foregår er på rundt åtte mål. Vi er nok klar for å flytte på oss, men da bør det være til en større tomt en dagens, og den bør ha utvidelsesmulighet. Det er i alle fall drømmen med tanke på videre satsing. Dessuten ønsker vi at vi skal ha nærhet til kommunen, det er i de indre bygder vi hører til, avslutter Sigbjørn Handeland.

HISTORISK SUS: En spennende reise har det vært fra starten på 90-tallet.
Back To Top