fbpx
skip to Main Content

Mur i Sør fortsetter å vokse

– Vi har en målsetting om å vokse med fem prosent i året og vi har godt med arbeid til langt inn i 2024.

 

Mur i Sør fortsetter den gode utviklingen. Tom Arne Aamodt leder entreprenørbedriften i Søgne som over mange, mange år kan skilte med overskudd både i omsetning, driftsresultat, resultat før skatt og årsresultat.

Neste byggetrinn på Tangvall Arena skal stå ferdig i november neste år.

Gode medarbeidere

Den positive utviklingen har ikke kommet av seg selv.
– Det skyldes medarbeidere som trives på jobb, som ønsker å gjøre en god jobb, å levere på tid og resultat, og innen de økonomiske rammene som gjelder for hvert enkelt prosjekt, fremholder Tom Arne Aamodt.

– Vi er så heldige at vi har flinke medarbeidere som tar et godt eierskap til prosjektene vi er involvert i. Det å bygge en god bedriftskultur basert på gode og sunne verdier er et resultat av mange års innsats fra hele staben. Å få til det vi har gjort, er ikke noe enkeltmannsshow, det er et resultat av topp teamarbeid, sier Tom Arne Aamodt.

Han kan se tilbake på over 20 år med sammenhengende vekst. Tom Arne Aamodt etablerte seg som håndverker i september 2001. Han freste Sørlandet rundt med nødvendig utstuyr i varerommet. Når ett oppdrag var gjennomført, ble overskuddet brukt til å styrke bedriften og å finne nye oppdrag. Arbeidslysten ble han «smittet av» tidlig, og slik fortsatte det.

Ble AS i 2004

Han la samme filosofi til grunn da to oppdrag ble til tre, tre til fire og slik fortsatte han, innen han i 2004 var kommet så langt at det ble nødvendig å omdanne ANS-bedriften til et aksjeselskap. Han tok oppdrag der han kunne finne dem, kom fra gård og ble tidlig opplært til å skulle bidra.
– Jobbe har jeg alltid gjort. Det kom med morsmelken. Så er det gøy å se at det man prøver på lykkes. Underveis har jeg vært kjempeheldig med de medarbeiderne som er kommet til. De fortjener all mulig ros, sier han.

Alle som har drevet bedrift vet at ingenting er mer utfordrende for lønnsomheten enn å vokse. Vekst koster mye. Nye arbeidstakere må til og det tar alltid tid før nye medarbeidere oppnår samme lønnsomhet som kolleger som har vært i bedriften i noen tid.

BYhaven i Kvadraturen i Kristiansand er et av de aller største prosjektene som Mur i Sør har utviklet.

Kraftig omsetningsøkning

Skal en bedrift håndtere langt flere og/eller større oppdrag enn tidligere, krever det svært god logistikk og økonomistyring for å sikre at overskuddene ikke blir spist opp fordi kontrollen ikke har vært god nok. I så måte har Mur i Sør hele tiden vært en foregangsbedrift, og etter hvert som oppdragene har økt i omfang, har bedriften likevel klart å opprettholde en god lønnsomhet, også i år hvor veksten har vært betydelig.

Som for eksempel i 2019, da hadde Mur i Sør en omsetning på 423 millioner kroner, det var en økning på 50 prosent i forhold til 2018. Slik har det bare fortsatt. I 2020 omsatte bedriften for 462 millioner kroner, økte til 513,5 millioner kroner i 2021, for øvrig en vekst på over 11 prosent fra ett år til et annet, og kunne plusse på ytterligere noen millioner kroner for 2022 da regnskapet endte ut med en omsetning på 516,5 millioner kroner.

Imponerende lønnsomhet

Vel så viktig er det at bedriften har klart å opprettholde en imponerende lønnsomhet (se tabell) – å ende ut med et driftsresultat på 44,8 millioner kroner, et resultat før skatt på 39,9 millioner og et årsresultat på 31,1 millioner kroner, sier sitt. Verd også å merke at der bedriften i 2021 hadde 85 medarbeidere på lønnslisten, var arbeidsstokken økt til 105 ved inngangen til dette året, 20 nye medarbeidere på to år, en vekst på over 25 prosent, lar seg høre.

Dette har skjedd i en periode hvor Norge har vært hardt hjemsøkt av coronapandemien, og da strenge corona-tiltak ble opphevet, slo dyrtiden inn for fullt, med økte priser på strøm, nødvendige innsatsfaktorer som bransjen trenger til for å få utført oppdragene, og renter. Likevel har Mur i Sør-skuten blitt loset gjennom opprørt hav uten at «alle mann har måttet gå til pumpene».

Tangen Torv er et av de større prosjektene som Mur i Sør har sin portefølje utenfor Søgnes grenser.

Mange prosjekter i porteføljen

I løpet av disse årene har store prosjekter kommet til. BYhaven i Kvadraturen i Kristiansand er et slikt eksempel, med et hundretalls leiligheter og over 5.000 kvadratmeter med næringsareal. Nevnes må også et større prosjekt på Lund, Kanalbyen i Kristiansand og ikke minst Tangvall Park og Tangvall Arena i hjembygden Søgne.

– Noe av strategien vår er at halvparten av prosjektene vi utvikler er i egen regi. Det vil selvsagt variere noe. Strategien har fungert greit, sier Tom Arne Aamodt, og viser til at Tangvall Arena er et slikt eksempel, hvor byggetrinn én stod ferdig i april, hvor byggetrinn to som skal stå ferdig i november neste år og byggetrinn tre året deretter, samt Tangen Torv, det store prosjektet på Tangen hvor det gamle hovedkvarteret til Kristiansand E-verk stod, med 170 leiligheter, ny dagligvarebutikk og restaurant.

I eliteserien blant entreprenørbedriftene

– Vi jobber stadig med nye forespørsler, i en tid hvor beliggenhet betyr mer enn det meste, er nøkkelfaktoren å realisere prosjekter hvor mennesker vil bo. Derfor er vi oss svært bevisste på hvor vi går inn. I praksis innebærer dette sentrumsnære prosjekter, sier Aamodt.

Mur i Sør bygger også for andre, og dekker hele strekket fra Kristiansand til Arendal.
– Vi har mange prosjekter både i Grimstad og Arendal, hvor JB Ugland Eiendom er en stor kunde for oss, legger han til.

– Hvor er Mur i Sør om fem år?

– Målet er å være i eliteserien blant entreprenørbedriftene, og være med å bygge Sørlandet videre. Strategien er å opprettholde driften, øke med noen prosent i året, og sikre en god og forutsigbar jobb til de nå 110 medarbeiderne i bedriften. Vi skal vokse noe, men skal hele tiden sette tæring etter næring. Det er viktig å fortsette strategien om å ta inn mellom fem og syv lærlinger i året slik at vi har et godt tilsig av ny og ung arbeidskraft, svarer Tom Arne Aamodt.

Back To Top