fbpx
skip to Main Content
- Vi vet at korsang bidrar til forening på tvers av alder, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og sosial status, sier generalsekretær i Norges Korforbund, Rune Brunslid.

Norges Korforbund: Ber om liten investering for et stort mål

Hvert år søker Norges Korforbund om Aktivitetsmidler for kor fra Kultur- og likestillingsdepartementet. For 2025 søkes det om 6 millioner kroner ekstra – en liten ekstrabevilling i forhold til det reelle behovet, konkluderer Norges Korforbund i en pressemelding.

– Vi vet at korsang bidrar til forening på tvers av alder, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og sosial status, sier generalsekretær i Norges Korforbund, Rune Brunslid.

En landsdekkende undersøkelse gjennomført av Norstat for Norges Korforbund høsten 2022, viser at 18 % av den voksne befolkning kunne tenke seg å synge i kor. Dersom forholdene legges godt til rette kan nye kor oppstå og flere vil kunne nyte godt av fellesskapet og gleden som kommer med det å synge i et kor.

Dette er helt i tråd med regjeringens overordnede mål.  Forebygging er billigere enn reparasjon, og sang i kor kan forbedre fysisk og mental helse og gi økt livskvalitet.


Det viktige kretsløpet


Vi står i en krevende tid, med dårligere økonomi og uro i verden. Både utøvere og publikum kan finne glede, adspredelse og trøst i kulturopplevelser.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– For å komme inn i en god spiral, trenger korene støtte slik at de opplever en større økonomisk trygghet, forklarer Martin Borgnes, spesialrådgiver og ansvarlig for støtteordninger i Norges Korforbund.

– For å komme inn i en god spiral, trenger korene støtte slik at de opplever en større økonomisk trygghet. Aktivitetsmidler for kor hjelper mange kor til å planlegge konserter med høyere kvalitet, som igjen kan gi økt tilstrømming av nye kormedlemmer, mere publikum og høyere billettinntekter på konsertene, forklarer Martin Borgnes, spesialrådgiver og ansvarlig for støtteordninger i Norges Korforbund.

Slike konserter vil ofte medføre bruk av lyd- og lystekniker. Den vil gi inntekt til komponister og arrangører, og igjen en mer verdifull opplevelse for publikum.

Samspillet mellom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet styrkes. Dette er også en av de fire pilarene i Regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025) Rom for deltakelse: «Regjeringen vil legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen»» (s.6). Aktivitetsmidler for kor er øremerkede midler som nettopp bidrar til å oppfylle dette politiske målet.

 

Et gap på 36 millioner


I 2023 fikk Norges Korforbund inn 844 søknader om Konsertstøtte, fordelt på to tildelingsrunder. Det ble søkt om en finansiering på 30,2 millioner kroner. Det ble tildelt 6,2 millioner til 393 prosjekter. Av de som fikk tilskudd, har i dag 151 rapportert og fått utbetalt tilskuddet. Disse konsertene har et samlet underskudd på -735 000 kroner. Ser man på 2022 med samme blikk, har 361 av 365 rapportert, med et samlet underskudd på -1,9 millioner kroner. Dette gjelder kun de som fikk tilskudd; alle som fikk avslag har vi ikke oversikt over, og kan man jo anta at underskuddene her er mye større.

Produksjons- og driftsstøtte (POD) fra Aktivitetsmidler for kor gir flere kor mulighet til å jobbe på et høyere musikalsk og kunstnerisk nivå. Også her ville en økning gjort at flere kor ville hatt mulighet til dette. Det var 83 kor som søkte om POD for 2024, og det ble søkt om 20,4 millioner. Det ble fordelt 5,8 millioner til 53 mottakere.

– I 2023 ble det samlet søkt om 47,6 millioner fra Aktivitetsmidler for kor. Totalt ble det tildelt 11,7 millioner, forteller Borgnes.

Selv om det reelle behovet for finansiering nok er noe lavere enn de 47, viser dette likevel et enormt gap mellom forventinger til ordningene og tilgjengelige ressurser.

– Dette er frustrerende først og fremst for alle som søker på ordningen, fordi de alt for ofte får avslag grunnet for lite midler, og ikke fordi søknaden var dårlig eller falt utenfor ordningene. Men det er også frustrerende for oss som forvalter, som ikke kan møte behovene hos alle de frivillige korene som lager flotte korkonserter rundt i det ganske land, avslutter Borgnes.

Dette er bakgrunnen for at Norges Korforbund ber om en økning av den totale tildelingen fra KUD på 6 millioner kroner. Samlet sett skulle det, men indeksregulert tildeling i 2024, bli noe over 19 millioner fra tippemidlene i 2025.

 

Fakta om Norges Korforbund
Norges Korforbunds visjon er SANG HELE LIVET. Det er et stort mangfold av kor i landet, og vi er Norges største interesseorganisasjon for kor og vokalgrupper med omlag 30 000 medlemmer fordelt ca. 1 000 kor og vokalgrupper. Vi har 22 distriktsledd (lokallag) over hele landet.
Mer informasjon finnes på kor.no.

Back To Top