fbpx
skip to Main Content

Får ansvaret for over 7000 kunstverk

Kunstsilo har ansatt leder for kunstsamlingene

ODDERØYA: Else-Brit Kroneberg er ansatt som leder for Kunstsilos samlinger. Kroneberg kommer fra stillingen som kurator ved Sørlandets Kunstmuseum, nå Kunstsilo.

 

Else-Brit Kroneberg har jobbet som kurator i Kunstsilo, tidligere kjent som Sørlandets Kunstmuseum, siden 2003. Overordnet ansvarsområde vil være å lede de ulike faggruppene for museets samlinger. Kunstsilo forvalter i dag tre kunstsamlinger: Tangen-samlingen, Sørlandssamlingen og Christianssands Billedgalleri, som til sammen teller over 7000 kunstverk. Som følge av dette, vil Kroneberg også ha ansvaret for aktiviteter knyttet til forskning, samlingsdatabasen og Kunstsilos utlånsvirksomhet.

– Kunstsilo har allerede markert seg som en ny og spennende kunst- og kulturdestinasjon det er knyttet høye forventninger til. Her spiller de tre samlingene institusjonen forvalter en sentral og viktig rolle. Kunstsilos samlinger er innholdsrike med et bredt historisk nedslagsfelt, noe som åpner opp for et mangfold av muligheter. Som leder for kunstsamlingene, blir det spennende å bidra til aktivisering av samlingene i de kommende utstillingene, samt til formidling, forskning og videreutvikling av disse, sier Else-Brit Kroneberg.

Skal bli ledende på nordisk modernisme

Med Tangen-samlingen, har Kunstsilo en ambisjon om å bli ledende på nordisk modernisme. Å øke kjennskap i verden til denne kunsten er derfor en sentral satsning, og et arbeid som museet allerede er godt i gang med.

– Kunstsilo har et økt fokus på internasjonalisering, og en viktig del av arbeidet fremover vil være å legge til rette for strategisk utlånsvirksomhet og etablere samarbeid med andre institusjoner. Dette er vi allerede i gang med, hvor vi har lånt flere verk til eksempelvis Artipelag i Stockholm, IVAM i Valencia, og Aros i Århus, forteller Kroneberg.

Jobbet med kunst i over 20 år

Siden sin ansettelse i tidligere Sørlandets Kunstmuseum har Kroneberg arbeidet som kurator med ansvar for samlingsforvaltning. Hun har også kuratert utstillinger over flere år, med ansvar for gjennomføring av nasjonale og internasjonale prosjekt. Kroneberg nærmer seg også fullføringen av en doktorgrad ved UiA, hvor hun har forsket på fotokunst i Tangen-samlingen. Stillingen som leder for kunstsamlingene tiltrådte hun i november 2023.

Administrerende direktør for Kunstsilo, Reidar Fuglestad, sier følgende om ansettelsen:

– Stillingen som leder for kunstsamlingene ble utlyst internt i Kunstsilo, som følge av at det var flere ansatte som har den kunstfaglige kompetansen som trengs for å fylle denne rollen. Jeg er veldig glad for at Else-Brit Kroneberg har takket ja til stillingen. Hun kjenner våre to eldste samlinger svært godt, og har på kort tid også opparbeidet seg god kunnskap om Tangen-samlingen.

– Når Kunstsilo åpner dørene, vil besøkende få oppleve Tangen-samlingen i helt nye omgivelser. Kunstsilo jobber kontinuerlig med mottak av samlingen, som totalt rommer 5500 kunstverk. I tillegg har vi to samlinger fra før, som vi har forvaltet og bygget opp siden Sørlandets Kunstmuseum ble opprettet i 1995. Jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet sammen med mine kollegaer og vise publikum de ulike historiene som rører seg i disse verkene, avslutter Else-Brit Kroneberg.

Back To Top