fbpx
skip to Main Content

Leder

– Hvorfor ikke noe mer samfunnsnyttig?

CB-lokalene blir dagligvarebutikk. Er det den beste bruken for et signalbygg som dette?

 

Gamle Christianssands Bryggeri på Grim er lagt ned. Inn skal COOP. Det har myndighetene bestemt. Som om vi ikke har nok butikker. Det lange tilbygget passer sikkert supert som butikk, med vinduer høyt oppe under taket, og en masse veggplass til tilbudsplakater ut mot veien.

Selv om dagligvarebutikk bare er ment som en midlertidig løsning, har slike midlertidige løsninger en tendens til å bli permanente. CB-bygget er et signalbygg enten vi vil eller ikke. Fyrtårn for bilister som kommer utenbys fra. Når vi passerer gode, gamle CB, vet vi at vi er fremme i Kristiansand.

Pent, eller ikke, innbyggerne har følelser og opplevelser knyttet til bryggeriet. Skal dette settes strek over, ved å sette inn noe så formålsløst som en matforretning? Ja, dersom Grim ikke hadde sin egen nærbutikk engang, kunne jeg saktens stilt meg bak tiltaket, men dette virker som et giddalaust og lite kreativt forslag.

I stedet for å bruke det til noe kommersielt i det hele tatt, og i stedet for å bruke det til noe kulturelt bare for å bruke det til noe kulturelt, hvorfor ikke utvide gravlunden? Jevn hele bygget (det nyeste tilbygget, ikke det verneverdige murbygget) og bruk det som gravplass. Det trenger jo vi. Nytteverdien blir maksimal.

Back To Top