fbpx
skip to Main Content
Solveig Nordkvist, Oddbjørn Follerås og Nils Terje Tronstad fra Porsmyr Bygdetun fikk overrakt hedersprisen av Sally Vennesland.

Hederspris til Porsmyr Bygdetun

Porsmyr Bygdetun ble tildelt hedersprisen «Årets museum 2023» da Agder Museumslag lørdag avholdt årsmøte i Høvåg.

– Dette er en gave som kommer godt med, og er en inspirasjon til fortsatt innsats, sa Oddbjørn Follerås da han sammen med Solveig Nordkvist og Nils Terje Tronstad ble overrakt prisen av nyvalgt leder for Agder Museumslag, Sally Vennesland.

Prisvinneren mottok blomster, diplom og en gave på 10.000 kroner.

Hensikten med prisen er å oppmuntre til innsats og å fremheve gode tiltak til inspirasjon og forbilde for andre. Prisen deles ut til et museum eller en samling som har vist særlig innsats i forhold til tilgjengelige ressurser.

Ved utvelgelsen av årets museum har komiteen lagt vekt på følgende punkter: nybrottsarbeid, total kvalitet, kreativitet, aktualitet, imponerende arbeids- eller dugnadsinnsats, enestående innsats innen et område, ekstraordinær innsats i forhold til en bestemt målgruppe og særlig tilrettelegging for tiltak i Den kulturelle skolesekken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Porsmyr Bygdetun ligger på Rismyr i Greipstad.

Agder Museumslag er en frivillig organisasjon som har som formål å arbeide for å fremme samarbeidet mellom museene og styrking av det faglige nivået, ivareta museenes interesser overfor bevilgende myndigheter, opprettholde nær kontakt med organisasjoner som arbeider i tråd med museenes interesser.

I dag har Agder Museumslag 32 museer eller samlinger som medlemmer, fra Flekkefjord i vest til Risør i øst.

 

Dette er talen som Sally Vennesland holdt i forbindelse med overrekkelsen:

«For noen år siden oppdaget jeg et sted på denne kloden som jeg tenker at dette burde mange flere enn jeg oppdage.
Dersom flere og flere hadde knyttet seg til slike steder, ville vi unngått mye bråk og ugreie.
Her samles mennesker med ulik bakgrunn ukentlig til sosial hygge, en matbit, noen gode og – av og til – kloke ord de deler før de gir seg i kast med den egentlige grunnen til at de er sammen- nemlig å drive og utvikle et bygdetun.
Det har de holdt på med siden 1997 da de laget en stiftelse som ble eiere og en Venneforening som ble drivere av et gammelt og nedslitt gårdsbruk sentralt på Agder.

De har forvaltet verdier som i det ytre i dag består av 8 bygninger.
Et setehus fra 1856, et stabbur fra omtrent samme tiden og nok et stabbur. Dette fra 1550. Så er det kommet til bryggerhus og smie, garasje, vognskjul og kvernhus.
En gjødselkjeller er blitt forsamlingslokale der det i dag til og med arrangeres gudstjenester med prest og organist og hele pakka – selv om de har en kirke av det vanlige slaget som nærmeste nabo.
De har samlet og samlet til de i dag har registrert over 1600 gjenstander. Og når jeg går rundt og kikker, tenker jeg det må være mange flere.
Her er alt fra ei kompesleiv til trilla Kong Oscar ble fraktet rundt i da han skulle legge ned grunnsteinen for bygging av Setesdalsbanen.
Her er biler og brennevinskap. Sannsynligvis har de tenkt seg om og av edruelighetshensyn plassert de to i trygg avstand fra hverandre. Her blander man ikke kortene, nei.

De har en stabil ledelse med mennesker som har system på sysakene sine og har holdt på med dette i mange år. Men de har også klart å fokusere på rekruttering. Venneforeningen har ved siste opptelling 109 medlemmer som har giddet å betale kontingenten siste år. . Og når det kommer til ukentlige dugnadsarbeider stiller det opp rundt 30-35 trofaste sjeler. Slike steder skulle det vært mange flere av på denne vår jord. Ensomhet må være en av vår tids store sosiale og helsemessige utfordringer, og slike møtesteder som dette er uvurderlige i denne sammenheng.
De har gjort en avtale med en gruppe innvandrere som steller til hageanlegget deres rundt husene og har med det begynt på et dugelig arbeid i forhold til integrering og inkludering.

De har som sagt orden på sysakene sine, og en form som gjør at andre ønsker å engasjere seg. De har et godt rykte i lokalmiljøet og god kompetanse på det de holder på med.

Og i disse tider holder de blant annet på med å restaurere et gammelt skolehus som har vært på flyttefot fra den ene kanten av bygda til den andre. Her gjøres en mannskaps jobb for slike skolehus har en tendens til å forfalle. Kommunal virksomhet klarer knapt å ta vare på skolene som er i bruk i dag og som er satt opp de siste årene. Langt mindre gamle bygninger som ligger beskjedent passert i utkanten av bygda.
Men nå blir det sving på sakene. Grunnmur flyttet, bygg flyttet, tak og vegger restaurert. Dører og vinduer tatt ut og fikset på. Gulv må det komme på plass og inventar er det spart på. Distriktslege eller hvem det nå var, hadde et hjørne i skolebygget til sitt kontor. Planen er at det skal bygges opp igjen. Her var visst også en tannlege. Kan hende vil vi få en restaurering av han også.

Som alle andre museer med respekt for seg selv, drives her folkeopplysning i form av skoleklasser som kommer på besøk, åpne søndager på sommerstid, julearrangementer og mye mer. Museet kjenner på forvalteransvaret og tar historieformidling på alvor.

Stiftelsen Porsmyr med dens venner har fått priser før.
Også av oss. De ble kåret til årets museum i 2012, samme år som de feiret sitt 25-års jubileum.
De er tildelt kommunens kulturpris i 2005 og fikk Vest-Agder Fylkeskommunes Frivillighetspris i 2019.
Det er en glede for oss i styret i Agder Museumslag å fylle på med å gi dere prisen som Årets museum igjen. Den er vel fortjent.

Gratulerer til Porsmyr.»

Tilbake til forsiden…

Back To Top