fbpx
skip to Main Content
2023 ble et godt år for D/S Hestmanden`s venner. Foto: Vest-Agder-museet.

Et godt år for D/S Hestmandens venner

Fjoråret ble et godt år D/S Hestmanden`s venner. Regnskapet viser et godt overskudd, og det ble gjennomført flere tokt langs kysten, og mange tusen besøkte skipet da det lå til kai ved Bredalsholmen i sommer.

 

«D/S Hestmanden’s venner» er en ideell forening uten økonomiske interesser utover det at regnskapet skal gå i balanse ved bruk av inntekter fra medlemskontingent, deltageravgifter, sponsorinntekter og egeninnsats, som det heter i formålsparagrafen for virksomhetens art. Den 2. februar 2012 var det første møtet for å få i gang en venneforening for Hestmanden. Et interimsstyre på fem medlemmer ble da valgt. Det ble holdt 22 møter og arbeidsmøter i interimsstyret frem til stiftelsesmøtet.

Stiftet i mai 2012

Den 5.mai 2012 ble det holdt stiftelsesmøte ombord i D/S Hestmanden for ny venneforening for skipet. 46 personer deltok, og samarbeidsavtalen mellom D/S Hestmanden`s venner og Vest Agder museet trådte i kraft fra 1. januar 2016. Siden den gang har medlemstallet vokst kraftig. Skipet gjennomførte flere tokt i 2023, og Lillesand, Langesund, Horten, Moss, Oslo, Risør, Sandefjord og Mandal, ble besøkt.

15.000 besøkte skipet i 2023

At skipet skaper engasjement, viser besøkstallene for skipet. I perioden 16. juni-2. juli lå skipet fortøyd ved Bredalsholmen med åpent skip for publikum. Over 15.000 besøkte da skipet i denne perioden. Skuespillet «Det heldige skipet» ble fremført i forre lasterom i alle havner som ble besøkt. Engasjementet omkring drift og vedlikehold er stort. D/S Hestmanden`s venner er svært aktive, og i 2023 ble det lagt ned 9.123 dugnadstimer, av disse 5.400 som gikk med da toktene ble gjennomført.

God økonomi

Økonomisk går det også godt. Inntektene for 2023 endte ut på 964.672 kroner, og det ble brukt 849.365 på diverse utgifter, noe som gir et samlet overskudd på 215.306 kroner. Foreningen hadde ved årsskiftet 2023/2024 en bankbeholdning på 685.000 kroner, slik at alt ligger til rette for at det kan gjennomføres en drift for 2024. På årsmøtet som ble gjennomført rett før påske, ble Tor Noraas valgt som styreleder, Harald Ingebrigtsen som nestleder og med Svein Kjell Torkelsen, Gordon Øydna og Ove Lid som styremedlemmer, og med Bernt Petersen og Odd Ridse Bentsen og Per B. Svendsen som varamedlemmer.

Tilbake til forsiden…

Back To Top