fbpx
skip to Main Content
SAMLET: Det er mange som driver med karate i Lauvåsen IF. Foto: Lauvåsen IF.

Vokser i rekordfart

På bare fem år har Lauvåsen IF vokst fra null til flere hundre medlemmer. Det å tilby idretter som mange ønsker å drive med, men som ikke alle andre idrettslag har, har virkelig slått til.

 

På et par tiår har Lauvåsen i Kristiansand utviklet seg fra å være et skogsområde til å bli et stort boligområde med flere hundre beboere. Dagens småbarnsfamilier lever aktive liv. Barna ønsket gode fritidsaktiviteter, mor og far ønsker å trene. De første årene måtte de som ønsket et organisert tilbud se til andre idrettslag i distriktet. Men etter hvert var det blitt et markert behov og ønske om å starte et eget idrettslag i eget nærområde.

Ble stiftet i 2015

Dragoslav Jerkovic tok grep og fikk med seg flere. Lauvåsen IF ble følgelig startet 9. april 2015 med volleyball som sin første gren og med Geir Vestbø som hovedtrener. Helt fra starten av markerte Lauvåsen IF seg som et annerledes idrettslag. Klubben tilbød verken fotball eller håndball, store idretter som i andre sammenhenger trekker mange medlemmer. Dette etter egen vurdering og samtale med de andre lokale klubbene som tilbød akkurat disse to idrettene.
– Det er også mange som ønsker å drive med andre idretter, langt flere enn man tilsynelatende får inntrykk av, fremholder Gerth Scerri, styreleder i Lauvåsen IF.

Startet med volleyball

Klubben valgte i stedet å starte med volleyball. Basketball kom til. Det ble startet opp med innebandy. Opp&Hopp-gruppen (0-4 år) ble overtatt av Hånes Turn ettersom turn la ned sin drift, et viktig tilbud til de minste i nærmiljøet. Karate, wushu, yoga og dans, og ikke minst en egen aktivitetsgruppe med blant annet sirkeltrening på programmet, ble etter hvert nye tilbud som ble satt i gang. Familien Scerri flyttet til Lauvåsen i 2015/2016 og som tidligere kampsportutøver og instruktør selv, ble Gerth Scerri spurt om å starte en egen kampsportgruppe for barn. Det ble en solid suksess. På noen måneder økte medlemstallet i Lauvåsen IF med over hundre medlemmer, fortrinnsvis barn som ønsket å drive med kampsport.

Å tenke bredde

– Visjonen har ligget fast helt siden starten: Å gjøre det alle klubbledere sier de ønsker å gjøre, men som få gjennomfører i praksis, nemlig å tenke bredde, sier Gerth Scerri.
– Det er årsaken til at vil har valgt å ikke tilby håndball og fotball. Det er mange barn og unge som har lyst til å drive med andre idretter, det er det ene, og for det andre, er det ikke nødvendig å gå andre klubber i næringen å tilrettelegge for tilbud som gjør at disse mister medlemmer, sier Scerri. En annen faktor for å forklare den raske økningen i medlemstallet er satsingen på god kvalitet i alle tilbud som gis. Lauvåsen IF har Kevin Juhl-Thomsen som en av hovedtrenerne i basket, en kar som også er landslagstrener for det norske basketlaget. I sin midte har Lauvåsen IF også Geir Vestby, som er NM- og VM-dommer i volleyball, og prosjektleder i Kristiansand idrettsråd. André Kopperud er en annen stor kapasitet, og har ansvaret for innebandytilbudet.

Stor vekst

Utviklingen har vært stor. Det første året hadde Lauvåsen IF 30 medlemmer, og har vokst til over 440 medlemmer i dag.
– Vi kunne hatt enda flere medlemmer. Etterspørselen er stor, så stor at vi har ventelister på flere av tilbudene, rett og slett fordi vi ikke har halltid nok. Vi har dessverre måttet legge ned to aktivitetsgrupper, og vi gleder oss enormt når den dagen kommer at vi kan få egen idrettshall i nærområdet vårt. Men en slik kommer nok ikke før den nye skolen som skal komme i området står klar, sier Scerri.

Forebygger utenforskap

En tredje viktig suksessfaktor er at alle skal ha råd til å kunne være med og drive idrett i Lauvåsen IF, noe klubben tar på det største alvor.
– Vi snakker om utenforskap. Det er i følge SSB registrert 2.500 fattige barn bare i Kristiansand kommune og 12,4 prosent av barna lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. – Vi har plikt til å ta vare på dem som sliter. Som regel er medlemskontingenten vår på cirka 600 kroner i året og dekker alle utgifter, inklusive nødvendige forsikringer. For mange kan 600 kroner rett og slett være for dyrt, sier Scerri.

Rasmussen-gruppen

Stor var derfor overraskelsen da Rasmussen-gruppen i Kristiansand tok kontakt for å fortelle at selskapet ønsket å bli en av klubbens sponsorer, da slik at pengene skulle gå til å finansiere medlemskontingenten for de familiene som ikke hadde råd til å betale medlemskontingenten.
– Samarbeidet med Rasmussen-gruppen har hatt stor betydning, og gjør at flere kan nyte godt av ordningen. Det handler også om å ha en gjennomføring som er enkel å forholde seg til. Her er det ingen som trenger å søke om støtte. Det avtales bare i hvert enkelt tilfellet, så er det hele i orden. Det er bare de det gjelder som er involvert, kun dem og ingen andre, sier Scerri.
– Ordningen betyr at en aleneforelder kan ha alle barna sine aktivt med hos oss. Det forebygger utenforskap og inkluderer alle som ønsker å være med på en god måte, legger han til.

Å bidra til et godt lokalmiljø

Alle som har hatt barn med i en fritidsaktivitet, har fått sin dont av loddsalg, salg av sekker med toalettpapir, dugnader og andre inntektsgivende tiltak. Slikt er ikke å finne i Lauvåsen IF.

– I Lauvåsen IF er det ikke foreldrene som har dugnad, men trenerne og styret. I tillegg har vi fått mange gode sponsorer som gjør at vi kan ha en god økonomi og stabil drift.

– Det er også viktig å ha et godt tilbud i nærområdet, hvor barna kan sykle eller gå til aktiviteten, hvor mor eller far kan rekke å stikke innom for en treningsøkt eller være med i en av gruppene, uten å ha lang reisetid til og fra. Vi tror dette er med å bidra til et godt lokalmiljø, sier Gerth Scerri.

 

ALVOR: – Vi tar bredden på alvor, sier Gerth Scerri.

DANS: Gina Therese Seglem Gundersen
Gina er utdannet hiphop-instruktør, koreograf og utøvende danser fra Circle Dance Academy.
Back To Top