fbpx
skip to Main Content

Nye regler kan gi deg lavere skatt

Fakta:

Hvis du betaler formues­skatt eller eiendomsskatt, har verdien på boligen din betydning for hvor mye skatt du må betale.

 

Dette gjelder både primærboligen og eventuell sekundærbolig.

Beregningen kan være feil
For å finne ut av hvor mye skatt du skal betale på grunn av boligen din, bruker Skatteetaten en beregning for å se hva boligen er verdt. Verdien beregnes ut fra boligens areal multiplisert med en kvadratmetersats som er forskjellig ut fra boligtype, areal, byggeår og geografisk beliggenhet.

Den skattemessige verdien av primærboligen, som er den boligen du bor i, er satt til 25 prosent av den beregnende markedsverdien. En bolig som man regner med er verdt fire millioner kroner når den selges, vil dermed telle som én million kroner i formue når formues­skatten beregnes.For sekundærbolig, for eksempel en bolig du leier ut, er formue­sverdien 90 prosent av den beregnede markedsverdien. Skatteetatens beregning av hvor mye din bolig er verdt kan være feil. Dersom verdien på boligen er satt for høyt i forhold til hva du kan dokumentere gjennom en verdivurdering, betaler du i så fall mer skatt enn du behøver.

Trenger ikke klage
For å kunne sette ned verdien på boligen når Skatteetaten hadde satt den for høyt, var det tidligere et krav om at Skatteetatens fastsatte formuesverdi oversteg 30 prosent av taksten du selv skaffet gjennom megler eller takst­mann. Eiendomsskatten for 2021 er beregnet med utgangs­punkt i boligverdien som er skrevet i skattemeldingen for 2019. Når grunnlaget for hva som skal betales i eiendomsskatt er fastsatt med utgangspunkt i formuesverdien, kan eiendoms­skatten endres ved å endre formuesskatte­grunnlaget. Du kan selv sende inn en endringsmelding til Skatteetaten for inntektsåret 2019, under den forutsetning at beløpet er satt for høyt. Med andre ord trenger du ikke klage. Skulle din kommune sette eiendomsskatten med utgangspunkt i kommunens egne takseringer, må du sende en ­eventuell klage uavhengig av hvilket år du ønsker å endre.

Ring din megler
Med det nye regelverket blir det altså betydelig enklere å få justert ned formuesverdien av boligen din dersom du oppdager at Skatteetaten har satt den for høyt. Dette kan gi deg lavere formuesskatt, og dersom kommunen du bor i bruker Skatteetatens formuesverdier som grunnlag når de skal hente inn eiendomsskatt, vil det være gunstig også med tanke på å redusere eiendomsskatten.
Med de nye reglene mener vi mange boligeiere bør ta en telefon til megleren og innhente en verdivurdering på egen bolig i 2021, for deretter å kreve formuesverdien nedjustert. Dette kan spare boligeiere for både eiendomsskatt og formuesskatt, og vil i mange tilfeller innebære store besparelser.

Staten regner med å tape 300 millioner kroner.
Skatteetaten opplyser at man i statsbudsjettet har anslått at staten vil tape rundt 300 millioner kroner i skatteinntekter som følge av endringene. Dette tilsier at endringen kan få betydning for en del skattepliktige. I skattemeldingen for inntektsåret 2021, som leveres i 2022, må skattepliktige endre den forhåndsutfylt formuesverdien til riktig formuesverdi. Skattepliktige må kunne dokumentere markedsverdien ved forespørsel fra Skatteetaten. En slik dokumentasjon kan for eksempel være en e-takst fra en eiendomsmegler.

Ikke eier av eiendommen per 30.12.2019?
Du kan ikke endre formuesverdien selv ved å sende inn endringsmelding for inntektsåret 2019 dersom du ikke var eier av eiendommen per 31.12.2019.

For å få endret boligverdien/formuesverdien i disse tilfellene må du sende inn en klage til skattekontoret. Det finnes ikke elektroniske klageskjemaer for denne typer klagesaker, du må derfor selv sende inn en skriftlig klage, hvor du begrunner hvorfor du mener at grunnlaget er feil.

 

 

Back To Top