fbpx
skip to Main Content

Yrkesfaglig utdanning gir deg muligheter

Fakta:

Hvordan er det å være lærling hos Vinje Industri?
Jeg syns det er utrolig morsomt. Ingen dager er like og jeg blir daglig satt på prøve, men får samtidig den hjelpen og opplæringen jeg trenger. Jeg får muligheten til å være kreativ og faktisk lage ting, og finne på løsninger til ulike problemstillinger. Jeg har også fått muligheten til å reise mye i jobben allerede fra første året som lærling. Til nå har jeg vært på prosjekter i Bergen, Oslo, Andøya og Lyngdal.

Råd til andre som vil bli lærling i faget
Bruk utplasseringsmuligheten du får på VGS godt. Her får man et godt innblikk i hva en bedrift driver med, og man får muligheten til å stille spørsmål og allerede vise interesse der. Etter det er det innstillinga som er det viktigste, vis ansvar og at du virkelig vil, så får du læreplass. Jeg kan personlig anbefale alle en yrkesfaglig utdanning, og er veldig fornøyd med valget jeg tok på videregående

– Jonas Govertsen

Fagopplæring Sør: Opplæringskontor for hele Agder

Med yrkesfaglig utdanning får man et godt innblikk i hvordan en bedrift fungerer med god opplæring ­underveis, et lønna opplæringsløp og muligheten til å ha en bedrift i ryggen om man skulle ­ønske å ta Y-veien mot en høyere utdanning.

Yrkesfaglig utdanning gir deg en rekke muligheter innenfor ulike bedrifter og fag. Per dags dato er det også en mangel på arbeidere i industrien i Norge, så med den type utdanning og riktig innstilling er man så godt som sikret lærlingplass og jobb. Vinje Industri er en bedrift som har god og lang erfaring med lærlinger. De forteller at de stortrives med å ha lærlinger hos seg og syns det er bekymringsfullt at tallet som søker seg inn mot en yrkesfaglig utdanning synker.
– Med en yrkesfaglig utdanning vil man få mange muligheter. For det første får man muligheten til å være i en bedrift og lære av erfarne folk, man har et lønnet opplæringsløp, får bruke hendene, sin kreativitet og utvikle evner innenfor det å være løsningsorientert. Det er også flere som først har valgt å ta et fagbrev som går videre på høyere utdanning som for eksempel ingeniør. Dette er også noe flere bedrifter gjerne hjelper til med, ettersom mange industribedrifter trenger folk innenfor disse rollene, og gjerne vil ha personer de allerede kjenner til. Med å ta et fagbrev vil man alltid ha noe å falle tilbake på, og det kan åpne dører for å gå videre på høyere utdanning med en bedrift i ryggen og ha en jobb og komme tilbake til, forteller Arnt-Egil Solås i Vinje Industri.

Hva gjør et opplæringskontor
Opplæringskontoret sin viktigste oppgave er å hjelpe lærlinger og bedrifter med å tilrettelegge lærlingløpet og oppfølgingsplaner. De har et overordna ansvar for lærlingene, og hjelper dem med å finne lærebedrift, og bedrifter med å finne lærlinger. De står også for alt av papirarbeid som skal meldes inn til fylket og stat, så bedriftene som har lærlinger har kun et arbeidstakeransvar. Fagopplæring Sør har også flere kurs for lærlinger, ansatte, ledere og bedriftseiere, og kan derfor bidra med opplæring i alle ledd. De kan også hjelpe eksisterende ansatte i bedriften som ikke har fagbrev med å ta ett.

Fagopplæring sør
Fagopplæring sør ble startet opp av industriklyngen i Mandal i 1993. På dette tidspunktet ble opplæringskontoret opprettet for å ta vare på industrien i Mandal og Lindesnesregionen. Men har siden den gang valgt å ta inn fag innenfor service og samferdsel, og helse og oppvekst etter ønske fra ulike bedrifter. De har samarbeid med flere bedrifter innenfor disse fagretningene. De vokser med ca 20-30 lærlinger vært år og har gode samarbeid med flere store og små bedrifter i regionen. De har cirka 220 lærlinger i året innenfor helse og oppvekst, industri, og service og samferdsel. Fagopplæring sør er medlem av alle relevante bransjeorganisasjoner og lokale foreninger innen de sine fagretninger og har som mål å tilpasse lærefag etter medlemsbedriftenes ønsker og behov i hele Agder.

– Vi har som mål å være bransjenes foretrukne opplæringskontor og bidra til at lærlingen og bedriften får den best mulig opplæring i et samarbeid med oss, forteller Odd Inge.

FAgopplæring Sør: (Fv) Mone Stusvig, Lene Øyulvstad, Ole Terje Thorstensen og Odd Inge Johannessen

 

Back To Top