fbpx
skip to Main Content
- Vi ønsker å få gjennomført en nasjonal levekårskonferanse i Kristiansand før sommeren, sier Benedicte Fjeldberg (sentralt), her sammen med daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, Eivind Drivenes fra Senterpartiet, Ole Martin Omdal fra Senterpartiet og markedssjef i Blå Kors Kristiansand, Henning Reme.

Vil ha nasjonal levekårskonferanse til Kristiansand

– Vi trenger flere svar, flere og bedre løsninger for å bedre levekårene, og ønsker å arrangere en nasjonal levekårskonferanse i Kristiansand i løpet av våren. Blå Kors Kristiansand blir en viktig sparringspartner for oss inn mot konferansen.

Av Ivar Eidsaa

Benedicte Fjeldberg, rådgiver i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, SP-politiker Eivind Drivenes fra Vennesla og som også sitter i arbeids- og sosialkomiteen, og Ole Magne Omdal fra SP Kristiansand, var klar i sin tale da de tre nylig besøkte Blå Kors Kristiansand for å vite mer om hvordan det arbeides med å sikre inkludering og forhindre utenforskap for barn og unge.

Vil motvirke utenforskap
– Regjeringen bør sette ned et utvalg som skal jobbe frem en nasjonal strategi for å motvirke utenforskap. Konferansen må ha et nasjonalt perspektiv og den bør legges til Kristiansand. Vi vet et i Agder er levekårsutfordringene store, samtidig som organisasjoner som Blå Kors gjør et solid arbeid og har erfaringer å bidra med inn i arbeidet med å få en slik konferanse i gang, sier Fjeldberg.

– Vi er i en situasjon hvor vi ikke kan være bekjente av det som nå skjer. Vi kan ikke stå å bli avkledd i fire Debatten-programmer på NRK1 fire torsdager på rad fordi vi ikke klarer å sørge gode løsninger som sikrer at befolkningen vår overlever i en utfordrende dyrtid. Folk går til grunne nå. Nå har vi momentumet som gjør at vi på en helt annen måte enn tidligere kan sette fokus på de utfordringene befolkningen har. Det må vi gjøre noe med, og vi må begynne nå, sier Benedicte Fjeldberg.

Ønsker konferansen gjennomført før sommeren
Det arbeides nå aktivt for å få gjennomført en slik konferanse en gang før sommeren, og med Kristiansand som vertskommune. I tiden frem mot konferansen ønsker Fjeldberg å kunne sparre med Blå Kors Kristiansand for både å finne viktige spørsmål å sette fokus på, og for å kunne trekke veksler på de erfaringene som Blå Kors har hentet gjennom 110 år med å hjelpe mennesker som av ulike årsaker har havnet i utenforskap.

Gjennom en bred presentasjon fortalte daglig leder Arvid Solheim og markedssjef Henning Reme om arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand.

– Ekstremt opptatt av å forebygge
– Vi er ekstremt opptatt av å forebygge. Vi vet er to-tre barn i hver skole i hele landet går hjem til rus hver dag. Mye av arbeidet vi driver handler om å forebygge de unge i stedet for å reparere voksne, fremholdt Arvid Solheim.

– For oss handler det om å ha midler og ressurser for å kunne hjelpe flere. Et menneskeliv er ukrenkelig og av uendelig stor verdi. Det er en seier hver gang et barn, en ungdom eller en voksen tar grep som gjør at livet kommer over i en annet og godt spor, la Solheim til.

Blå Kors Kristiansand har i dag over 150 ansatte fordelt på alt fra små deltidsstillinger til fulle stillingsbrøker, og har et tilbud fra Lyngdal i vest til Arendal i øst. Over 600 Tidgivere (les: frivillige) er med, og arbeidet som Blå Kors driver med utgangspunkt i Kristiansand berører årlig over 70.000 mennesker.

– Forebygging har stor verdi
– Forebygging har stor verdi. Vi vet at det koster samfunnet 1,5 millioner kroner i året for hver eneste som ramler utpå og som havner i utenforskap. Årlig har vi mellom ti og tjue personer som har vært i uførhet og som nå kan returnere til arbeidslivet ett hundre prosent, opplyste Solheim.

Henning Reme viste til at god forebygging handler om å skape gode og trygge møteplasser for barn og unge, og gi muligheter for mestring og mening, før han konkret kunne informere Benedicte Fjeldberg og Eivind Drivenes om noe av det Blå Kors Kristiansand kan tilby:

– Blå Kors aktivitetspark – med over 20.000 besøkende i året, hvor de som ikke har mulighet til å kunne betale kontingent får denne dekket gjennom en stipendordning som finansieres av næringsliv og andre givere. Gir også et fritidstilbud to ganger i uken for ungdom fra 5.-7. klasse.

– Blå Kors Barnas stasjon – hvor over 800 personer får et tilbud på alt fra samvær, veiledning, kurs og oppfølging

– Blå Kors Ferier – hvor flere tusen hvert år får et ferietilbud, mennesker som av ulike årsaker ikke selv har muligheten til å kunne ha en ferie for seg og sine

– Blå Kors Chat-senter – med over 17.000 henvendelser i 2022, og som er et av de sentrale forebyggingstilbudene som Blå Kors Kristiansand gir

– Blå Kors Kompasset – for dem som har vokst opp i et hjem med rus, og som gjennom tilbudet får muligheten for terapi og oppfølging

– Prosjektet CVidere – hvor over 220 ungdommer som har droppet ut av skolen får et lønnet arbeidstilbud i det ordinære arbeidslivet, og hvor det å få sin egen lønn bygger stolthet, de unge opplever å bli sett og de får oppfølging til å mestre det hele. 70 prosent av ungdommene har innvandrerbakgrunn

– Vi ønsker å få gjennomført en nasjonal levekårskonferanse i Kristiansand før sommeren, sier Benedicte Fjeldberg (sentralt), her sammen med daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, Eivind Drivenes fra Senterpartiet, Ole Martin Omdal fra Senterpartiet og markedssjef i Blå Kors Kristiansand, Henning Reme.

 

Back To Top