fbpx
skip to Main Content

Byhaven gjør sentrum mer attraktivt

– Byhaven er med sine 99 leiligheter i blokker over syv etasjer, næringsarealer i hele 1. etasje, og en stor og frodig hage i bakgården, med på å gjøre Kristiansand sentrum mer attraktivt. Vi ser at mange ønsker å bo sentralt.

Byhaven ligger i kvartalet mellom Kirkegata, Kristian IV`desgate, Markensgate og Tordenskjoldsgate. Utbyggingen som har funnet sted omfatter to tredjedeler av den gamle bygningsmassen som er revet for å gi plass til de nye byggene.
– Opprinnelig var det lagt opp til at det skulle bygges 170 leiligheter. Vi har skalert noe ned, og Byhaven rommer 154 boenheter totalt, fordelt på 10.000 kvadratmeter boligflate, og med en grunnflate på fem mål. I tillegg komme 5.000 kvadratmeter med næringsareal, sier Tom Arne Aamodt.

Godt salg
Da leilighetssalget startet i mai 2018, var det mange som slo til, og omkring 60 leiligheter ble solgt. Siden var salget jevnt og bra.
– Underveis lanserte vi Byggetrinn II, og det gav et nytt løft i salget. Vi ble svært tilfredse med salget, og kunne konstatere at produktet var noe markedet etterspurte og ønsket, sier Tom Arne Aamodt.
– Byhaven er unikt i den forstand at det tilbys store nye lyse leiligheter, kombinert, med umiddelbar nærhet til alle tilbud du trenger. Ingen andre prosjekter har en tilsvarende profil, fremholder Aamodt.
– Vi så i 2020 en tiltagende trend hvor flere som bor i eneboliger eller utenfor sentrum, velger å selge for heller å bo mer urbant og sentrumsnært, sier han.

Historien bak
– Eiendommene og konseptet som er utviklet til prosjekt «Byhaven», hadde vært tilbudt ulike aktører i markedet, i halvannet til to år, før vi tok opp ballen i 2016, forteller Aamodt. Jon Døvigen, som var daglig leder i Kvartal II as hadde på vegne av de som eide eiendommene, fått i oppdrag å selge prosjektet til aktører som kunne utvikle Byhaven videre, og med evne til å gjennomføre prosjektet i praksis. Den Søgne-baserte entreprenøren Mur i Sør ble kontaktet og en ny eierkonstellasjon ble etablert, hvor Mur i Sør eier 70 prosent, Fredrik Asbjørn Asbjørnsen 25 prosent og Jarl Sindland de resterende fem prosentene.
– Vi gikk inn i det rammeverket som lå etablert, og valgte sammen med arkitekt og tekniske aktører å lage et forslag til hvordan Byhaven kunne se ut, for i best mulig grad å treffe de behovene som etter vår vurdering lå i markedet, forklarer Tom Arne Aamodt.

Differensiert kjøpergruppe
Han sier videre at det har vært en opp­fatning blant mange at det kun er et godt voksent publikum som velger å selge rekkehuset eller eneboligen, til fordel for en sentrumsnær leilighet.
– Vår erfaring fra Byhaven er at dette bildet ikke stemmer. Leilighetskjøperne er alt fra unge i etableringsfasen, via barnefamilier, voksne som fremdeles har tenåringsbarn boende hjemme, til dem som ønsker noe annet når barna har flyttet ut, sier han.I Byhaven er den eldste av kjøperne 90 år, den yngste er 18 år, og snittet på kjøperne er i området 50-55 år, fremholder Aamodt.
– Vi ser at mange, på tvers av aldersgrupper, ønsker å bo slik at de har et godt utbud av butikker rett utenfor inngangsdøren, har nærhet til kulturtilbudene og følgelig også alt livet som et bysentrum genererer, utdyper han. Han sier også prosjektet ble sammensatt slik at de fleste kjøpergrupper vil finne en leilighet som passer sine behov, både med hensyn til de etterspurte kvaliteter, og det økonomiske handlingsrommet.

Fortsatt vekst
Aamodt tror trenden med å bo sentrumsnært, vil holde seg. Han viser i så måte til prognosen som Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem på høstparten i fjor, hvor SSB forventer en markant befolkningsvekst i Kristiansand frem til 2040, med en befolkningsøkning på opp mot 10.000 personer.
– SSB mener den største veksten vil komme i Oslo og Viken, og med Kristiansand som en god nummer to, godt foran andre store byer som Tromsø, Bergen og Stavanger, sier Aamodt.

5.500 kvadrat næringsareal
Byhaven omfatter også 5.000 kvadratmeter med næringsareal.
– Nye spennende butikker og tjenesteleverandører flytter inn når bygget står ferdig. Bredden er veldig god, og vi tror at med de mange aktørene som har flyttet inn, vil handelen i denne delen av Kvadraturen og i byen generelt, få en god økning, avslutter Tom Arne Aamodt.

Back To Top