fbpx
skip to Main Content

Fikk medhold i krav om heving av båtkjøp

Fakta:

I disse «Korona-tider» har etterspørselen og prisene på fritidsbåter – og ikke minst brukte fritidsbåter steget betraktelig. Det kan være vanskelig å finne de gode ­objektene, og i iveren etter å sikre feriedrømmen kan man lett trå feil og kjøpe «katta i sekken». Det fikk vår klient erfare – og det måtte en runde i retten før han fikk hevet kjøpet og pengene tilbake.

Vår klient kjøpte en fritidsbåt via Finn.no for 395 000 kroner. Båten var «solgt som den er», men av opplysningene i annonsen hadde den «nyoverhalt motor og drev». Det ble videre opplyst at arbeidene på båten var utført av et merke­verksted og at båten var «svært godt utstyr med alt som trengs for en langtur» og det ble listet opp en mengde utstyr som fulgte med båten. Tilsynelatende et både trygt og godt kjøp tenkte vår klient; særlig fordi båten hadde nyoverhalt motor og drev og fordi selger opplyste at båten ikke hadde hatt tidligere skader eller problemer med motor, skrog, el-anlegg, gir/propell/ror etc.

Glad og fornøyd hentet vår ferieklare klient båten i Bergen og kjørte den sjøveien til Kristiansand. Da båten ankom Kristiansand ønsket vår klient å la et merke­verksted gå over båten for sikkerhets skyld, og den tilbakemelding som verkstedet gav var ikke oppløftende. Til tross for at selger av båten hadde fått utført mye arbeid på båten (det fulgte med en hel perm med ­kvitteringer da båten ble overlevert), var disse arbeidene dessverre av dårlig kvalitet. Feriedrømmen med nyoverhalt motor og drev viste seg rett og slett å være en båt som kunne totalhavarere når som helst.

Reklamasjon
På vegne av vår klient reklamerte vi umiddelbart. Det ble krevd at kjøpet ble hevet (annullert) og at vår klient skulle ha dekket alle sine utgifter, utlegg etc i den korte tiden han hadde eid båten. Selger aksepterte ikke kravet; han ville ikke ta båten tilbake, ei heller erstatte alle utlegg som vår klient hadde hatt. Stevning ble da tatt ut for tingretten.

Tingrettens behandling av saken
For tingretten argumenterte selger med at båten var solgt «som den er» og at kjøper da hadde overtatt risikoen for båtens tilstand. Selger anførte at man ikke kunne forstå «nyoverhalt motor og drev» på annen måte enn at motor og drev hadde vært gjenstand for normalt ettersyn og reparasjon når noe gikk i stykker. Det ble også anført fra selgers side at vår klient hadde reklamert for sent, fordi man ved gjennomgang av permen med kvitteringer ville forstå at det var ettersyn og nødvendige løpende reparasjoner som var utført.

På vegne av vår klient hevdet vi at med «nyoverhalt motor og drev» kan man forvente at både motor og drev nylig har vært plukket helt fra hverandre for kontroll og utskifting av alle slitedeler. Vi anførte også at man ikke kan kreve av en «alminnelig mann» at han skal kunne forstå i detalj hva som er gjort med båten på bakgrunn av en perm med kvitteringer.

Det sentrale spørsmålet for retten var hva vår klient med rimelighet kunne forvente av båtens kvalitet på bakgrunn av hvordan den ble markedsført. Selv om man har kjøpt en båt «som den er», kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel dersom båten «ikke svarer til opplysningene som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas i ha innvirket på kjøpet».

Det stilles her to krav. For det første må det foreligge et avvik mellom opplysningene som er gitt i markedsføringen og den reelle tilstanden på båten. For det andre må de uriktige opplysningene antas å ha virket kjøpsmotiverende.

Ved rettens vurdering av saken la retten avgjørende vekt på at vår klient hadde en berettiget forventning om å få en båt av svært god kvalitet. Retten la vesentlig vekt på at det i markedsføringen var opplyst at både motor og drev var nyoverhalt. Retten var enig i vår forståelse av begrepet «nyoverhalt» og la samtidig vekt på at når det opplyses at arbeidene er utført av et merkeverksted, gir det kjøper en ytterligere forventning om at kvaliteten skal være god.

Retten konkluderte med at det forelå en kjøpsrettslig mangel ved båten og at denne var vesentlig. Vår klient fikk medhold i å heve kjøpet og fikk dekket alle sine utgifter. For selger ble dette en dyr lærepenge. Han må hente båten (delvis demontert) i Kristiansand og frakte den til Bergen, han må betale tilbake kjøpesummen på kr 395 000 og han må i tillegg erstatte vår klient nærmere 250 000 for utlegg og forsinkelsesrente fra kjøpstidspunktet.

Og hva er så moralen i denne historien? Vær nøktern og korrekt i dine opplysninger når du skal selge. Å «pynte bruda» er sjeldent noen god ide – det kan i hvert fall bli veldig dyrt i etterkant.

Back To Top