fbpx
skip to Main Content

Tilgivelsens fem språk

Fakta:

Stine Odden Hagen
Familieterapeut
93489813
stine@hagen-familieterapi.no
Stine Odden Hagen driver klinikken Hagen-familieterapi. Hun er en familieterapeut som er opptatt av mennesker og relasjoner, og hun brenner for å hjelpe de som er i utfordrende livssituasjoner.

Vi har en indre samvittighet­stank. For hver gang vi gjør en gal handling mot andre, vil denne samvittighet­stanken fylles opp. Når tanken er full, vil vi kjenne på skam og skyld. For å tømme tanken vil det være nødvendig å be om tilgivelse.

Når vi opplever at noen svikter tillitten vår, vil vi få en følelse av urettferdighet og motvilje mot den som svikter. Det er ikke mulig å leve videre som det ikke har skjedd. Når mennesker sårer hverandre, så bygges det en mur mellom partene. I et parforhold kan det være vi kommuniserer feil, kanskje vi sier noe kvassere, mer kritisk eller nedlatende enn vi trenger. Kanskje gjør vi ting som sårer partneren vår.

Vi må derfor si unnskyld til hverandre, og vi må tilgi hverandre.

Gary Chapman og Jennifer Thomas har skrevet boken tilgivelsens fem språk. Det er fem språk, eller måter, som vi kan be hverandre om tilgivelse på.
Alle fem språkene er gode, men det vil sannsynligvis være et, eller noen, språk som er viktigere, og riktigere, for deg.

Beklage.
Dersom det å beklage er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at motparten sier «jeg er lei for det», «jeg beklager» eller «unnskyld». Det vil også være viktig for deg at motparten viser anger.

Det er viktig å være oppriktig, for at det ikke skal være bare et tomt ord. Beskriv hva du er lei deg for, vær konkret. For å ta ansvar for det du har gjort, er det viktig å ikke bruke ordet «men…». Da vil du dele skylden.

Ta ansvar.
Dersom det å ta ansvar er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «det var min feil», «det var feil av meg» eller lignende.

Ta på deg skylden, og ikke bortforklar at du har gjort noe galt ved å skylde på andre. For eksempel; «Jeg ble sint på deg fordi du…»
For å kunne ta ansvar må vi innrømme at vi har gjort noe galt.

Gjenopprette forholdet
Dersom det å gjenopprette forholdet er ditt tilgivelsesspråk, vil du oppleve å bli veldig usikker når noen du bryr deg om, sårer deg. Du vil ha behov for at motparten viser at h*n bryr seg om deg. Dette kan gjerne gjøres gjennom de fem kjærlighetsspråkene.

Når du har gjort noe galt, så vil du prøve å gjøre det godt igjen. Det gjøre det lettere å komme seg videre, selv om det ikke vil endre det som er gjort.

Omvende seg
Dersom det å omvende seg er ditt tilgivelsesspråk vil du ha behov for at noen sier «Jeg har en plan på hvordan jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg lover at jeg ikke skal gjøre det igjen», «jeg skal forsøke å ikke gjøre det igjen.» Det vil også være viktig for deg å kunne stole på det som blir sagt. Det betyr å slutte å gjøre de samme feilene. Når vi oppriktig prøver å endre oss for å bli bedre. Du kan også spørre partneren din om h*n har et forslag.

Be om tilgivelse –
Kan du tilgi meg?

Med dette spørsmålet lar du beslutningen ligge hos motparten.
Noen kan kjenne på frykt for å miste kontroll. Når du ber andre om tilgivelse, må du slippe kontrollen over situasjonen. Det å be noen om å tilgi deg er et spørsmål, og du kan ikke kreve et positivt svar. Noen kan kjenne på frykt for avvisning. Denne frykten kan oppleves skummel å kjenne på. Noen kan kjenne på en frykt for å mislykkes. Det kan oppleves som et stort nederlag å innrømme at det du har gjort er galt. Kanskje vil du kjenne på et behov for å forsvare deg.

Har du partneren din snakket om hvordan dere sier unnskyld til hverandre?

 

Back To Top