fbpx
skip to Main Content

Evjeklinikken utvider

Evjeklinikken huser Norges fremste fagmiljø innen behandling av overvekt. Nå løses klinikkens plassproblemer med et fleksibelt bygg som er spesialtilpasset kundens behov.

 

Evjeklinikken ligger i Evje og Hornes kommune, én times kjøretur fra Kristiansand. I takt med at stadig flere både barn, unge og voksne sliter med overvekt, trenger klinikken mer plass. Evjeklinikken har derfor inngått en avtale om å få på plass et nesten 450 kvadratmeter bygg fra Adapteo.

– Det nye, fleksible bygget skal huse både kontorer, klasserom og behandlingsrom. Vi har en vekst i antall pasienter og også et ønske om å kunne samle flere av dem under samme tak og tilby nye og mer moderne lokaler, sier teknisk sjef ved Evjeklinikken, Ole Kristian Moen.

Hvorfor de valgte et fleksibelt bygg, og ikke et tradisjonelt tilbygg eller påbygg, handler om økonomi.
– Vi ser at løsningen til Adapteo dekker behovet og gjør at vi kommer gunstigere ut, forklarer Moen.

Økonomisk gunstig

Evjeklinikken ble startet i 2004 og antall ansatte er nå passert 30. Kontrakten med Adapteo er basert på hele 25 års leie med muligheter for at Evjeklinikken kan vurdere å kjøpe bygget hvert femte år.
– Vi er svært stolte av at Evjeklinikken har valgt Adapteo som sin samarbeidspartner for å løse plassutfordringene de har. Dette eksempelet viser med tydelighet at fleksible bygg gir den beste økonomien, sier daglig leder for Adapteo i Norge, Brian Philips.

Fleksibelt

Philips legger til at det ikke bare er Adapteos bygg som er fleksible, men også kontraktene.
– Evjeklinikken har fått en kontrakt av en varighet og med mulighet for utkjøp som passer deres behov og fremtidsplaner. Dette er ressurseffektivt og gjør at kundene våre får kontroll over kostnadene, samt at de får frigjort kapital ved å slippe å binde store summer i form av byggmasse. Vi ser at stadig flere kunder tenker som Evjeklinikken. De er langsiktige og planlegger for lang tid fremover, sier Philips.

Det nye Adapteo-bygget på Evjeklinikken vil stå ferdig til sommeren/høsten.

Back To Top