fbpx
skip to Main Content

Kostet 1,5 millioner:

Nytt oteranlegg i Dyreparken

Fakta: Om otere
  • Artsnavn: Europeisk oter / Lutra lutra
  • Vekt: 5-14 kg
  • Kroppslengde: 50-82 cm
  • Halelengde: 33-50 cm
  • Drektighet: 2 måneder
  • Antall unger: 2-3
  • Levealder: 10-15 år
  • Utbredelse: Europa og Asia
  • Status: Nær truet (IUCNs rødliste), Sårbar (Norges rødliste)

Et ca. tre ganger større oteranlegg ble åpnet tirsdag 22. juni, i Dyreparken. Siden mars har byggeprosessen pågått, og endelig er anlegget klart for oterne.

 

Europeisk oter er sårbar på Norges rødliste. Det betyr at arten er truet, og står i fare for å forsvinne fra norsk naturen. Årsaken er jakt, vannforurensning, miljøgifter som konsentreres i fisken de spiser, ødeleggelse av leveområdene og at de blir fanget i fiskeredskaper og drukner.

Bevaringsprogram

Dyreparken har i dag to hannotere. De to brødrene ble funnet i Nore og Uvdalkommune i fjor sommer. De hadde mistet moren sin, og var for små til og klare seg selv. Dyreparken ble spurt om å ta inn de to oterungene. Oterne i Dyreparken er del av et bevaringsprogram på otere i de Europeiske dyreparkene. Bevaringsprogrammet har som mål å ha en sunn bestand av Europeisk otere i verdens dyreparker som en reserve for fremtiden.

– Vi ønsker å delta mer aktivt i bevaring av oter. For å kunne avle på otere trenger vi to anlegg slik at hannen og hunnen kan skilles fra hverandre i perioder. Nå som vi har to anlegg vil bevaringsprogrammet finne en hunnoter som kan komme til oss i Dyreparken. Våre to hanner har verdifulle gener i bevaringsprogrammet, og det er derfor ønsket at vi legger til rette for at de kan få unger, sier biolog Helene Axelsen.

Dyktigte svømmere

Den Europeiske oteren er et lite rovdyr som hører til mårdyrfamilien. Oterne oppholder seg for det meste i vann, og finnes både i fersk- og saltvann. De er utbredt over hele landet, men vanligst i midt og Nord-Norge. Oterne er utrolig dyktige svømmere og er godt tilpasset livet i vann. De har en vannavstøtende pels, strømlinjeformet kropp, svømmehud mellom tærne og stive værhår.

– Byggeprosessen har vært veldig spennende å få være med på. Her har jeg som dyrepasser fått bidra slik at anlegget er best mulig tilpasset for oterne. Jeg gleder meg veldig over å se oterne i det nye anlegget som endelig er åpnet for dem. Jeg gleder meg også til å vise våre gjester dette praktfulle anlegget, innrømmer en fornøyd dyrepasser Kristin Skarpeid.

Det nye anlegget kostet 1,5 millioner kroner å revitalisere.
Oterne i Dyreparken holder til i oteranlegget mellom Kardemomme by og Nordisk Villmark.

Back To Top