fbpx
skip to Main Content

Flere kommunesammenslåinger på trappene

Dette er et debattinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter og meninger i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt uredigert.

Høyre har ikke lært, tvangssammenslåinger er på trappene.

 

Høyre legger tydeligvis planer for en storstilt tvangssammenslåing av kommuner om de beholder makta etter valget. I kommuneproposisjonen er regjeringa tydelig  på at kommunereformen må fortsette, og det antydes at kommunene bør ha minst 15 000 innbyggere for å utvikle attraktive lokalsamfunn som tiltrekker seg innflyttere.

Ingjerd Schou (H) tar til orde for å legge ned fylkeskommunen og overføre oppgavene til kommunene. Det forutsetter selvfølgelig en storstilt kommunesammenslåing hvis kommunene skal bli store nok til å drifte videregående skole. Dette vet Ingjerd Schou utmerket, men hun velger å gå utenom hele problemstillingen.

Ove Trellevik (H) sa i Stortinget 15. juni : «Jeg og Høyre ønsker at denne sal tar et enda større ansvar for den fremtidige kommunestrukturen i Norge. Vi bruker for lang tid på dette. Det er behov for å gjennomgå strukturen og å forbedre den, og [for] at denne sal tar et betydelig større ansvar for samfunnsutviklingen i kommunesektoren». Regjeringa gjennomførte tvangssammenslåing av en rekke kommuner i 2020, og Trelleviks innlegg kan ikke tolkes som annet enn at Høyre ønsker nye runder med tvangsammenslåing – og da i mye større omfang. I samme debatt ble Trelleviks partifelle, kommunalminister Nicolai Astrup gjentatte ganger spurt om han delte Trelleviks oppfatning. Astrup ville ikke dementere, og dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at Høyre-statsråden er enig.

Kommunene har brukt enorme ressurser på kommunereformen gjennom flere år. Innbyggerne og kommunestyrene har sagt sitt og alle som selv ønsker sammenslåing, har gjennomført det. Regjeringa valgte slå sammen en rekke kommuner med tvang. Høyre overprøvde innbyggerne og kjørte glatt over lokaldemokratiet. Det har regjeringen tydeligvis til hensikt å gjenta, hvis de bare får muligheten. Over halvparten av norske kommuner risikerer å bli tvangssammenslått.

Senterpartiet har et helt annet syn på kommunenes framtid. Nå må kommunene få ro til å videreutvikle gode kommunale tjenester og legge til rette for tilflytting og næringsutvikling. Fiaskoen fra 2020 må ikke gjentas. Tvangssammenslåtte kommuner melder tilbake om store økonomiske problemer, sentralisering av tjenester og utfordringer med å opprettholde kvaliteten på kommunale tjenester. Smådriftsfordelene er borte og ressurser til koordinering, nye mellomledere osv. opp beregna innsparinger – og vel så det. I mange av kommunene er det sterkt engasjement blant innbyggerne for å oppløse sammenslåinga for å styrke tjenestetilbudet og stanse sentraliseringa. Sp vil følge opp dette hvis flertallet av innbyggerne i den «gamle» kommunen ønsker det. Sp har ingenting imot frivillige sammenslåinger der initiativet kommer fra kommunen selv, men Sp vil aldri endre kommunestruktur mot innbyggernes vilje.

Men alt avhenger av valgresultatet. Hvis Høyre vinner, vinner tvangslinja. Hvis Senterpartiet vinner regjeringsmakt, er det en garanti for at kommunene skal få arbeidsro, større inntekter og mer handlefrihet. Det er du som bestemmer hvem som skal vinne.

Back To Top