fbpx
skip to Main Content
Harald J. Solvik: Tiltrer som ny teknisk direktør i Kristiansand havn

Tiltrer som ny teknisk direktør i Kristiansand havn

Harald J. Solvik som er bosatt i Søgne, tar over som ny teknisk direktør. Solvik har de siste årene vært prosjektsjef i Nye Veier AS.

 

Solvik tar over etter Odd-Leif Berg, som etter nesten 15 år som plan- og utviklingssjef i Kristiansand havn, nå blir pensjonist. Samtidig endres også navnet på stillingen til teknisk direktør, eller CTO, som det også omtales som. Harald J. Solvik har i noen år vært prosjektsjef for ny E39 i Nye Veier, både for Kristiansand vest, det vil si Fidjane/Grauthelleren, til Mandal øst forbi Trysfjordbrua, som ble åpnet november 2022.

E39 i Lyngdal

Før han startet i Nye Veier AS, kunne Solvik se tilbake på mange år i Repstad Anlegg, med blant annet byggingen av Vågsbygdporten, og en periode i Statens vegvesen hvor han deltok i planleggingen av gjennomføringen av E18/E39 Gartnerløkka-prosjektet.

– Jeg er nå også ansvarlig for den pågående motorveiutbyggingen E39 i Lyngdal. Nye Veier har vært en spennende, offensiv og utforskende organisasjon å jobbe i. Jeg er svært fornøyd med å ha kunnet være med på en samferdselsrevolusjon, som vi vel må kunne kalle det, for trafikanter og gods på land. Kortere reisetid, forventet 90 prosents reduksjon på drepte, sier Harald J. Solvik som tiltrer sin nye stilling ved årsskiftet.

– Kristiansand Havn har like viktig funksjon, oppgaver og utfordringer som skal løses, slik jeg har lært havna å kjenne fra tidligere, og i dialogen vi har hatt i prosessen nå nylig, legger han til.

Harald J. Solvik (t.v) tar over etter Odd-Leif Berg. Foto: Kristiansand havn.

Han peker på at Kristiansand havn har etablert en god strategi og tydelige mål, innen bedre tilbud for maritim bransje, byutvikling og bærekraftige løsninger som treffer ham veldig godt, og som han mener hans bakgrunn kan bidra til å oppnå.

– Jeg gleder meg til å bygge et godt nettverk med mange samarbeidspartnere og kunder, sier Solvik.

Han har for øvrig vokst opp på kaikanten hjemme i Måløy, en havn preget av fiskeri, kystgods og hurtigruteanløp. Som teknisk sjef i hjemkommunen hadde han tette bånd til Måløy Havn.

Solvik har vært bosatt i Søgne siden 2000.
– Det er et bra geografisk tyngdepunkt for det interkommunale selskapet Kristiansand Havn IKS, sier Harald J. Solvik.

Back To Top