fbpx
skip to Main Content

Tok markedsandeler i koronaåret

Hansa Borg Bryggerier, som CB og Nøgne Ø er en del av, fikk et høyere salg i butikk i 2020 til tross for pandemien.

 

– Gjennom 2020 opplevde vi store utfordringer i deler av virksomheten grunnet nasjonale og lokale smitteverntiltak med både skjenkebegrensninger og skjenkestopp, men det var også noen lyspunkter, sier adm. dir. i Hansa Borg Bryggerier, Lars Giil.

Totalomsetningen til Hansa Borg Bryggerier endte i 2020 på linje med forventning, på 1,09 milliarder. Dette skyldes hovedsakelig et bra dagligvaresalg, med vekst på over 27 prosent i det totale ølsalget i Norge, sammenlignet med 2019.
– Før pandemien kom rundt en tredjedel av inntektene til Hansa Borg Bryggerier fra servering- og utelivsbransjen. Som en konsekvens av store endringer i kanalmiks måtte vi gjøre betydelig tilpasninger gjennom 2020 for å opprettholde tilfredsstillende lønnsomhet. Det er gjennomført flere omorganiseringer som vil være med på å styrke vår kompetanse og konkurransekraft i årene som kommer, sier Giil.

Gode produktinnovasjoner har også vært viktig for konsernet og har bidratt til en økning i markedsandeler i 2020, med suksessfulle lanseringer som Hansa Mango IPA, Grevens Kokos & Ananas, Hansa Radler Grapefrukt og Hansa Hard Seltzer.

Tapperekorder og omstillingsevne

Hansa Borg er takknemlig for at de unngikk omfattende smitteutfordringer inne på anleggene (Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier, CB, Olden og Nøgne Ø) i 2020. Året var likevel utfordrende, da delvis nedstenging av utelivet førte med seg en rekke permitteringer og omsetningssvikt innen uteliv. Flere tiltak ble gjennomført for å hjelpe utelivskunder gjennom krisen og bryggerikonsernet har et håp om at de fleste kommer seg gjennom pandemien, selv om det fremdeles pågår restriksjoner som påvirker både dem og deres kunder.
– De fleste permitterte er tilbake i jobb og vi har jobbet hardt for å være en best mulig versjon av oss selv denne sommeren, ettersom vi vet at utelivskundene har behov for god oppfølging. Forventningen til sommeren var at salget skulle ta seg opp etter hvert, på noenlunde nivå som 2020. Vi gleder oss over at både juni og juli har vært gode salgsmåneder både i dagligvare og uteliv, sier Giil, og tilføyer at Hansa Borg fortsatt ser positiv effekt av redusert grensehandel og det at de fleste nordmenn også i år ferierer i Norge.

Han poengterer at menneskene og tilgang til arbeidskraft er det aller viktigste for virksomheten og for at Hansa Borg Bryggerier skal kunne produsere sine velkjente drikkevarer.
– 2020 var preget av mange tøffe tak og usikkerhet. Vi har fått testet oss og vist evne til omstilling på alle nivåer. Produksjonen gikk for fullt hele året og vi nådde flere produksjonsrekorder på våre tappelinjer. Jeg er stolt og takknemlig for den fantastiske innsatsen de ansatte i Hansa Borg har lagt ned gjennom hele perioden, sier han.

Innovasjonspris

Et stort lyspunkt høsten 2020 var da DLF – Dagligvareleverandørenes forening, i oktober tildelte Hansa Borg DLFs Innovasjonspris for Hansa Mango IPA. Begrunnelsen var at innovasjonen har demonstrert en tydelig verdiskapning både for handelen og forbruker. Responsen på Hansa Mango IPA har vært formidabel og selskapet opplever stor interesse for både denne og andre innovasjoner også i 2021.

Fokus på bærekraft

Strategien til konsernet ble oppdatert i 2019, med bærekraft som nytt fokusområde. Hansa Borg Bryggerier ønsker å ta ansvarlige valg og vise omtanke for miljøet og samfunnet rundt seg. I tillegg til interne prosjekter og tiltak som reduserer matsvinn, avfallssortering og rens av vann/avløp, har konsernet i 2020 inngått et langsiktig samarbeid med en uavhengig energi- og miljørådgiver som skal hjelpe dem med å redusere sitt vann- og energiforbruk.
– Vi vil gjennom 2021 og 2022 konkretisere og iverksette tiltak for å sikre driftsoptimalisering og aktiv energioppfølging og jobbe med kontinuerlig, langsiktig forbedring. Målet er å bli miljøsertifisert dette året og å forsterke vårt arbeid på dette området, sier Giil.

Effektiv distribusjon og godt utnyttet transport er også et vesentlig moment i vår strategi for bærekraft. Fra 1. januar 2021 utvidet vi vårt distribusjonssamarbeid til uteliv med Tine. Samarbeidet styrker vår fleksibilitet, bidrar til at vi blir mer leveringsdyktig i hele landet, samtidig som det fjerner nesten 200 000 km fra vei og kutter CO2-utslippet med over 150 tonn per år.

Et annet viktig satsingsområde er utvikling av mer miljøvennlige emballasjeløsninger. Her jobbes det blant annet med å redusere vekt på emballasje, jobbe frem mer miljøvennlige løsninger og redusere plastforbruk. Hansa Borg Bryggerier har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen hvor vi sammen nå kan tilby mer miljøvennlige løsninger til drikkebeger på festival, i samarbeid med Infinitum. Hansa Borg har også jobbet frem en panteløsning på KeyKeg (plastfat) som effektueres i september.

Hva med 2021?

Hansa Borg Bryggerier har tro på et godt dagligvaresalg også i 2021, på høyde med fjoråret, frem til svenskegrensen gjenåpner, og er glad for å melde at de tar markedsandeler. Det at mange nordmenn også i år ferierer i eget land, vil kunne bidra positivt til omsetningen.
– I enkelte uker dette året har vi slått rekorder innen volumandeler i dagligvarehandelen, med pen vekst i alle kjeder. Dette bunn​er nok mye i stengt uteliv og økt hjemmekonsum, så vi tror den generelle økningen i dagligvare i stor grad vil være forbigående og at aktiviteten i uteliv gradvis vil normalisere seg, sier Giil.

I fremtiden blir det fortsatt viktig for selskapet å arbeide for større fleksibilitet for å være forberedt på markedsmessige endringer. Covid-19 har preget første halvdel av 2021, med lav aktivitet innenfor uteliv. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til høsten, selv om sommeren så langt har vært noe bedre enn forventet. Mye avhenger av myndighetens tiltak og effekten av vaksiner blant befolkningens største grupper.
– Vi følger markedssituasjonen nøye og iverksetter kontinuerlig tiltak for å tilpasse selskapet til situasjonen. Vi ønsker å være en god arbeidsgiver og en foretrukket drikkevareleverandør, og vi har langsiktige planer for å styrke vår posisjon i markedet. Vi skal være leveringsdyktige og komme med gode innovasjoner også fremover, avslutter han.

Back To Top