fbpx
skip to Main Content

– Skolen må gi mer mestring og mindre testing

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

Skolen er i gang, og mange spente elever har møtt på skolen for første gang eller for første gang på lenge. Senterpartiet mener dagens skole har blitt for teoritung med for mye fokus på testing framfor utvikling av ferdigheter og praktisk mestring.

I lys av dette har vi hatt et stort engasjement for blant annet elevene i 1. klasse. Senterpartiet fikk samlet Stortinget om å be regjeringen evaluere reformen der skolestarten ble skjøvet fra sju til seks år, med premiss om en mjuk start. Dette premisset mener vi er parkert til fordel for Høyres prestisje om testing, måling og rangering.

Forskere innen pedagogikk og medisin, lærere og foreldre har lenge vært bekymra for hvordan de yngste elevene har det på skolen etter at alderen for skolestart ble senket fra sju til seks år. Dagens fokus på kartlegging og læringstrykk på ferdigheter som lesing, skriving og regning må evalueres og vurderes opp mot kunnskap om hvordan barn lærer. Det viktigste i skolen er ikke læringseffekter og kappløp, men trivsel, trygghet og dannelse. Barnas medvirkning skal veie enda tyngre enn før. Når statistisk sentralbyrå har sett på effekten av seksårsreformen, fullfører ikke flere av elevene videregående skole og har heller ikke bedre karakterer enn før reformen. Det er en pekepinn på at økt læringstrykk ikke er løsningen for elever som faller fra.

Det er unaturlig for barn i denne alderen å sitte stille over lang tid. I en strøm av krav og forventninger stilt til skoleledere, lærere og til slutt elevene blir lek for ofte nedprioritert. Lek har en naturlig del i læringen for små barn, og blir heldigvis i større grad anerkjent nå enn for bare noen år tilbake. Vi må huske på hva som er naturlig og riktig for barn, og la det legge føringene for skolehverdagen. Skolestarten skal være god.

Back To Top