fbpx
skip to Main Content

– Koronaen har sendt oss tilbake til siloene

Fakta: Om undersøkelsen:

ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Gallup panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år.

Måten vi har jobbet på under pandemien har slått negativt ut på en rekke områder viser den halvårlige arbeidslivsundersøkelsen fra HR Norge og Kantar. -Før korona fastslo vi at siloene var et problem for innovasjon og samarbeid. Nå har det gått fra vondt til verre, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

 

HR Norge og Kantar tar to ganger i året temperaturen på hva som rører seg i norsk arbeidsliv, i arbeidslivsundersøkelsen ALx. Undersøkelsen viser blant annet at vi har fått dramatisk færre kontaktpunkter på jobb det siste året. Nesten halvparten av alle yrkesaktive sier at de har færre kontaktpunkter under pandemien enn de hadde før. Til sammen har vi 20,7 millioner færre kontaktpunkter det siste året. Dette utgjør 25-30 prosent færre kontaktpunkter enn vanlig, og for enkeltpersoner betyr det at de har mistet kontakt med i snitt to personer i eget team eller avdeling og fem personer i resten av virksomheten.

Trangere

Selv om det er naturlig at vi har færre kontaktpunkter under en pandemi, viser likevel denne undersøkelsen noen alvorlige funn.
– Vi snakker mest med dem vi snakker mest med fra før og siloene har blitt enda trangere. Dette kommer til å utgjøre en utfordring også i den nye hybride arbeidshverdagen vi møter til høsten, mener daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Mindre samhandling internt i virksomhetene har ført til en rekke utfordringer, ifølge undersøkelsen. 35 prosent sier at organisasjonskulturen har blitt betydelig svekket, 44 prosent sier at muligheten for å lære av hverandre har blitt betydelig svekket og 30 prosent sier at det å ha god nok fart og fremdrift på viktige prosjekter har blitt betydelig svekket.

– Organisasjonskulturen, kreativiteten og muligheten til å lære av hverandre er de store taperne under korona. Å jobbe aktivt med kommunikasjon og organisasjonsdesign blir viktig når vi skal tilbake på kontoret. Det kan tenkes at folk ikke blir like mye bundet til eget team eller avdeling som før, men jobber mer autonomt. At mye av samhandlingen endres og at det blir mer samhandling med innslag også utenfor organisasjonen. Det kommer til å bli spennende, men også krevende. Ikke minst kommer lederne til å få mange utfordringer å bryne seg på, sier Harald Sørgaard Djupvik i Kantar.

Må styre folk tilbake på jobb

Ifølge undersøkelsen vil fire av ti ønske å fortsette med hjemmekontor minst en gang i uka dersom de får muligheten til det.

– Ser man på konsekvensene av så mye hjemmekontor som vi har hatt det siste året, så vil slike hybridløsninger bli krevende. Arbeidsplassen trenger at folk møtes for å opprettholde kreativitet, dele kunnskap og bygge organisasjonskultur. Det gjør nok at mange kommer til å styre folk tilbake på jobb. Dels for å være tett på de man uansett snakker mye med, men også for å omgås de som oppleves litt lengre unna. Vi kommer ikke til å møtes for å sitte side ved side med høretelefonene på, men for faktisk å være sammen, sier Bolstad.

Back To Top