fbpx
skip to Main Content
Tenåringselever ser påen bærbar PC i et læringsmilljø.

Mener vgs-elever må tas mer på alvor

Fakta:

Foreningen Lykkelige barn er et nettverk for foreldre med evnerike barn. Samtidig utgjør vi et fellesskap for disse familiene og vi har også bidratt med støtte i enkeltsaker. Vi jobber aktivt med å spre kunnskap om barn med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Foreningen Lykkelige barn jobber for at barn med stort læringspotensial skal få utvikle sin selvfølelse og sine evner, og på lik linje med alle andre barn få oppleve læringsarenaer med sosial speiling, læringsglede og mestringsfølelse.

Foreningen er en ideell organisasjon drevet av frivillige.

Ny undersøkelse kan tyde på at det ikke er ressurssvake familier som er årsaken til at elever faller ut av videregående opplæring, men heller manglende tilrettelegging fra skolen.

 

Foreningen Lykkelige barn mener at det å få oppleve læringsarenaer med sosial speiling, læringsglede og mestringsfølelse bør være for alle. Derfor har foreningen kartlagt partienes politikk knyttet til barn og unge med stort læringspotensial i barnehage og skole.

Ikke gjort før

Alle parti som stiller lister i minst 14 av landets 19 valgområder til Stortingsvalget ble invitert til undersøkelsen. Det siste svaret er mottatt 27. august 2021. Foreningen kjenner ikke til at en slik bred undersøkelse har vært gjennomført i Norge tidligere. Resultatene er publisert på hjemmesiden og Facebook. Presentasjonen omfatter ingen vurdering eller anbefalinger, da Lykkelige barn er partipolitisk uavhengig. Samtlige partier fra avtroppende periode i Stortinget har svart. Totalt har 74% av de inviterte svart, noe foreningen er godt fornøyd med.

Myten

Undersøkelsen inneholdt rammebetingelser, faktaopplysninger og referanser som et tilbud for å orientere seg om de enkelte spørsmålene. Foreningen opplever at kunnskapen om barn og unge med stort læringspotensial er sparsommelig og tilfeldig distribuert i utdanningssystemet og i samfunnet forøvrig. Myten om at dette handler om en elite av skoleflinke elever som klarer seg selv, eksisterer fremdeles.

Ikke nødvendigvis mindre begavet

Forskningen er tydelig på at drop-out fra skolen kan bli resultatet ved manglende adekvat tilrettelegging: En tredjedel av elever på videregående skole som faller fra, kan være evnerik ungdom. Verken dagens, eller forslaget til ny opplæringslov ivaretar deres rettigheter på en god nok måte. Det er sterkt behov for forskning og mer kunnskap.

Kompetanse kan gå tap

Jøsendalutvalget understreker også dette:
– Manglende realisering av evner kan utgjøre store tap både for individ og samfunn. Vi risikerer å gå glipp av enestående kompetanser som først kan resultere i eksepsjonelle resultater på skolen, og senere i verdiskaping og samfunnsutvikling. Kunnskapskapital er samfunnets viktigste ressurs. (NOU 2016:14).

Disse barn og unge kan være en uvurderlig ressurs for innovasjon og utvikling for fremtiden. Foreningen mener politikere må tørre å ta denne debatten ut i mer åpent lende, og konkretisere hva som trengs i barnehage og skole for å lykkes. Konsekvensene kan bli alvorlige på mange plan dersom deres behov ikke blir godt nok ivaretatt.

 

Back To Top