fbpx
skip to Main Content

Oppdrag til Jernbanedirektoratet: Bedre nettdekning langs jernbanen

– Bedre nettdekning på toget er viktig for å gjøre jernbanen enda mer attraktiv. Det vil ha stor effekt for muligheten til å jobbe om bord eller for å nyte turen enda mer. Vi setter derfor i gang et arbeid som skal forbedre nettdekningen langs jernbanen i Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

 

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Jernbanedirektoratet om å gjennomføre et forprosjekt om bedre nettdekning langs jernbanen.
– Forprosjektet skal gi oss en utbyggingsplan som beskriver hvor det bør bygges ut dekning først, ut fra hvor behovene er mest prekære og gir størst effekt. Målet for hele prosjektet er å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene her i landet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Et av de mest lønnsomme tiltakene

I Nasjonal Transportplan for 2022-2033 satte regjeringen av 2,6 milliarder kroner til dette tiltaket i første seksårsperiode. Å investere i bedre nettdekning er vurdert til å være et av de mest lønnsomme tiltakene på jernbanen.
– Undersøkelser av kundetilfredshet viser at de reisende er misfornøyde med internettilbudet om bord i togene. Mobildekningen langs jernbanen i Norge er mange steder dårlig eller til og med fraværende. Regjeringen har derfor prioritert å legge til rette for større investeringer langs jernbanen for å møte de reisendes forventninger til nettdekning, sier samferdselsministeren.

I friluft, i tunneler og inne i togsettene

For å møte de reisendes forventninger, er det nødvendig med god og sammenhengende nettdekning i friluft, i tunnelene og inne i togsettene på jernbanestrekningene.
Norske tog AS er allerede i gang med å installere mobilforsterkere i togsettene. Dette sikrer kvaliteten om bord. Staten ved Bane NOR har ansvar for å installere utstyr i tunnelene. I friluft tas det utgangspunkt i kommersiell utbygging i regi av mobiloperatørene.

 

Back To Top