fbpx
skip to Main Content
Her er både gulv, vegger, fôrtrau, drikkekar og dyr innsmurt med grisenes avføring.

Statsbudsjettet møter ikke Mattilsynets behov

Landbruket får en ekstra milliard i statsbudsjettet. Mattilsynet får kun 20 millioner.
– Tragisk at Mattilsynet avspises med smuler i en så kritisk situasjon som nå, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

 

Den nye regjeringen har i dag foreslått å øke bevilgningene til landbruket med om lag en milliard kroner. Hoveddelen av disse midlene skal kompensere bøndene for kostnadsvekst, mens Mattilsynet må nøye seg med en symbolsk tilleggsbevilgning på 20 millioner. Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen er glad for at Mattilsynet får tilført økte midler, men mener at regjeringens budsjettforslag er milevis fra å møte behovet.
– De ansatte i Mattilsynet har ropt varsko over lang tid, og kaller situasjonen uholdbar. 20 millioner kroner er en brukbar start, men milevis fra det beløpet som trengs for å sikre dyrevelferden, påpeker Kleveland.

Skuffet

Tilleggsbevilgningen til Mattilsynet som regjeringen nå foreslår tilsvarer en økning på kun 1,4 prosent, sammenlignet med budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la fram. Hvis man ser den samlede økningen under Landbruks- og matdepartementets budsjettposter under ett, representerer ekstrabevilgningen til Mattilsynet kun to prosent av totalen.
–  Vi forstår at mange norske bønder har behov for hjelp med å dekke sine økte kostnader, men vi vil minne om at det også finnes millioner av produksjonsdyr som trenger et handlekraftig Mattilsyn. Det er svært skuffende at ikke en større del av midlene settes av til å hjelpe dyrene, når den nye regjeringen tross alt har hentet frem en ekstra milliard til landbruket, mener Kleveland.

Stiller sin lit til SV

Veterinærforeningen har i sitt budsjett-innspill bedt regjeringen om 110 nye millioner til Mattilsynet. Når regjeringen ikke er i nærheten av å følge opp dette i sitt budsjettforslag, forventer Kleveland at det kommer et betydelig løft i revidert budsjett. Inntil videre peker hun på at SV nå har muligheten til å sikre en reell styrking av Mattilsynet i budsjettforhandlingene med regjeringen.
– Den nye regjeringen har lovet å styrke Mattilsynet, og da trengs det en betydelig større satsing enn 20 millioner kroner. Vi venter nå spent på å se utfallet av forhandlingene i Stortinget, og setter vår lit til at SV vil prioritere dyrene høyere enn det regjeringen har gjort med sitt budsjettforslag, forteller Kleveland.

Back To Top