fbpx
skip to Main Content

Halv million til nysatsning for barn med kreft

Fakta:
  • Barnekreft er ikke én diagnose og barn får flere forskjellige typer kreft. Det kan være svært sjeldne kreftformer som gjerne kun 1 til 3 barn blir rammet av per år.
  • De vanligste kreftformene hos barn er leukemi, hjernesvulster, lymfomer og andre solide svulster.
  • Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom.
  • Kreft hos barn er hyppigst i aldersgruppen 0 til 6 år.
  • Totaloverlevelsen av barnekreft er i Norge er cirka 85 prosent.
  • Rundt 70 prosent av de som overlever barnekreft, lider av minst én seneffekt. For en tredjedel av disse betraktes senskadene som alvorlig, eller til og med livstruende.

Barnekreftforeningen Agder har rundet av Den internasjonale barnekreftmåneden, september, med å støtte Barnekreftforeningens familiesenter med 500 000 kroner.

 

Hvert år rammes rundt 200 barn og unge av kreftBarn med kreft mottar mesteparten av behandlingen ved ett av de fire regionsykehusene i Norge: Rikshospitalet i Oslo, Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø eller St. Olavs hospital i Trondheim. For de fleste er dette langt hjemmefra. Her må familien oppholde seg i mange uker og måneder, ja noen ganger også år.
– Når et barn rammes av kreft, påvirker det hele familien. På sykehus er det ikke lagt til rette for familieliv, eller privatliv, sier nestleder Anne Kristin Helgøy i Barnekreftforeningen Agder, mamma til Håvard som fikk kreft i 2012 og som dessverre døde av sykdommen i 2014.

Nesten hele året på sykehus

Da Håvard ble syk ble hele tilværelsen snudd på hodet i løpet av sekunder. Fra å leve et vanlig familieliv med jobb, barnehage og fritidsaktiviteter, ble de kastet inn i en verden de ikke visste eksisterte.
– Det første sykdomsåret året var vi på sykehuset i 219 døgn, først på Post 3 på Rikshospitalet og barneposten i Kristiansand. På slutten ble Arendal sykehus vårt nye hjem. Selv om vi forsøkte være mest mulig samlet som familie, var det ofte vanskelig, sier Anne Kristin.

Etterlengtet tilbud

I våre naboland er det etablert familiesentre for barn som er innlagt på sykehus over lang tid, i tett samarbeid med sykehusene., finansiert og drevet av ideelle stiftelser eller organisasjoner. I Norge mangler vi dette tilbudet, men behovet er like stort, kanskje større på grunn av store geografiske avstander. Derfor er Barnekreftforeningen nå i gang med å etablere det første av i alt fire familiesentre gjennom egne innsamlede midler.
– Det å få ha et normalt familieliv i et hjem utenfor hjemmet, er et sårt etterlengtet tilbud, som jeg tror mange kan ha nytte og glede av i fremtiden. Det er lange avstander når en bor i Agder, og må behandles i Oslo, sier Anne Kristin.

Derfor vedtok Barnekreftforeningen Agder å støtte prosjektet med 500 000 kroner.

Et sted å være en normal familie

Familiesenteret skal være et sted hvor familiene skal kunne være sammen mens barnet er innlagt på sykehuset, hvor søsken kan komme på besøk, eller bo i perioder hvor det er behov.
Barnekreftforeningens familiesentre skal være et supplement til det gode behandlingstilbudet som barn med kreft får på sykehusene, et sted hvor familien kan være samlet som familie. Familiesenteret skal også gi rom for å trekke seg tilbake og være alene i en rolig og lun atmosfære om man trenger det. Det vil dessuten være overnattingsmuligheter for besteforeldre og venner.

I familiesenteret vil familiene også møte andre familier som går gjennom det samme som en selv, både voksne og barn, og sentrene vil derfor kunne danne grobunn for et fint og nyttig fellesskap. I tillegg skal familiesentrene være et sted familiene kan få hjelp med alt det praktiske som oppstår i kjølvannet av en kreftdiagnose, som å finne fram til rett hjelp i systemet, søknader til NAV, informasjon til søsken, skolen osv. Dette vil en egen ansatt barnekreftkoordinator bistå med.
Barnekreftforeningens familiesenter lover et familievennlig, hyggelig og varmt sted der barn og voksne lett finner seg til rette, og kan leve som en normal familie.

Dette er Barnekreftforeningen:

Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier som har eller har hatt barn med kreft. Vårt mål er at ingen barn skal dø av kreft.
Barnekreftforeningen er til for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Vi er til stede for hele familien, hvilket vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Noen av de syke barna er blitt friske, noen har fått senskader, noen er under behandling, mens andre har vi mistet.

 

Back To Top