fbpx
skip to Main Content

Mange unge har en tung bagasje å bære

– En barndom med alkohol- og rusbelastning i hjemmet kan gi ulike psykiske vansker videre i livet. Det kan blant annet handle om lavt selvbilde, stress, tankekjør, tap, sorg og skam, forklarer Monica Weiberg, terapeut i Blå Kors Kompasset Kristiansand.

 

Rett før sommeren ble Blå Kors Kompasset Kristiansand etablert. Blå Kors Kompasset er et landsdekkende, gratis terapi- og rådgivningstilbud til barn og unge i alderen 13-35 år som har vokst opp i hjem med alkohol- og andre rusproblemer. Tilbudet gis ved oppmøtet i avdelingen, eller digitalt via nettet. Kompasset har eksistert i over ti år og har seks avdelinger Norge – i Trondheim, Lillehammer, Oslo, Sandnes, Bergen og nå sist i Kristiansand. De unge tar selv kontakt og det trengs ingen henvisning fra lege. Blå Kors Kompasset erfarer stadig større pågang, og i 2020 fikk over 1000 unge et tilbud.

Mange har behov

Den 1. juni var Kompasset i gang i Kristiansand.
– Vi har gjennom arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand sett at det er mange unge i vår kommune som har behov for rådgivning og terapi fordi de har vokst opp med en eller to foreldre som har hatt utfordringer knyttet til alkohol eller annen rus, framholder Monica Weiberg. Vi er glade for at vi også kan gi et tilbud til de som ikke har mulighet til fysisk å komme til våre lokaler, de får tilbud om terapisamtaler og rådgivning via nett, sier Monica Weiberg, terapeut i Kompasset.

Også på nett

Unge som er vokst opp i et hjem med utfordringer knyttet til alkohol eller annen rus, og som oppsøker Kompasset, har ofte en del til felles. Weiberg forteller at mange aldri tidligere har snakket med noen om det som har vært vanskelig hjemme. Når de unge får snakke med en terapeut, kan det være som å få hull på en verkebyll. De forteller blant annet om uro og anspenthet, følelsen av å være alene, om angst, skam, skyldfølelse, dårlig selvtillit. Noen tenker «hva er galt med meg ettersom mamma og/eller pappa drikker eller ruser seg». Mange blir tidlig små voksne og tar for stort ansvar for situasjonen hjemme. Dette gjør at mange kan være flinkere til å ta vare på andre enn seg selv.
– Vi møter unge som har satt egne behov og følelser til side og som over lang tid har vært urolige for foreldre, søsken, familiesituasjonen hjemme og livet generelt.

Negativt selvbilde

I Kompasset seri de unges vansker og utfordringer i sammenheng med den oppveksten de har hatt preget av alkohol- og annen rus.
– I Kompasset kan de unge få mulighet til å snakke om det som er vanskelig, bli bedre kjent med seg selv, bry seg mer om seg selv, sette ord på egne følelser, oppnå handlekraft og finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på.

 

Back To Top