fbpx
skip to Main Content

Nedgang i antall betalingsanmerkninger – men de økonomiske forskjellene har blitt større

Tall fra Creditsafe viser at koronapandemien har hatt en relativt begrenset påvirkning på betalingsanmerkninger i befolkningen, men de som slet før pandemien har det nå enda tøffere.

 

De nyeste tallene på betalingsanmerkninger i den norske befolkningen underbygger inntrykket av at at mange nordmenn har brukt en koronatiden til å betale ned gjeld og generelt få et bedre grep om økonomien. Det er i dag færre personer med betalingsanmerkninger enn på samme tid i 2020, og vi ser en positiv trend i begge kvartaler så langt i 2021.
Likevel ser vi at de som hadde det vanskelig før pandemiens utbrudd har det enda tøffere i dag. Selv om færre personer har betalingsanmerkninger viser tallene at de som har anmerkninger i snitt har flere saker knyttet til seg.

Menn dominerer listene

En gjennomgående trend i alle landets fylker er at det er menn som dominerer listene over dårlige betalere. På landsbasis har kun 3,9% av kvinner betalingsanmerkninger. For menn er tallet 6,7%. Menn i aldersgruppen 24-48 år topper listene, etterfulgt av menn i aldersgruppen 49-66 år.

Tre fylker skiller seg ut

Dersom vi ser på fordelingen av personer med negative betalingsanmerkninger på fylkesbasis er det særlig tre fylker som skiller seg ut, i negativ forstand:

  • Vestfold og Telemark: 6,27%
  • Innlandet: 6,22%
  • Troms og Finnmark: 6,04%

Samtlige av disse fylkene har en markant høyere prosentandel av befolkningen som har betalingsanmerkninger enn landssnittet på 5,3%. Hakk i hæl følger Viken, der 5,73% av myndige personer har betalingsanmerkninger.

De dårligste betalerne

Menn i aldersgruppen 24-48 år i de tre fylkene Vestfold og Telemark, Innlandet og Troms og FInnmark markerer seg som de dårligste betalerne. Henholdsvis 11% (Vestfold og Telemark), 10,9% (Innlandet) og 10,2% (Troms og Finnmark) av personer i dette segmentet er registrert med negative betalingsanmerkninger. Dette er nær en dobling av landssnittet på 5,3%.
Til sammenligning er kvinner i aldersgruppen 67+ år i fylkene Møre og Romsdal (0,7%), Rogaland (0,7%) og Nordland (0,8%) de beste betalerne, med færrest betalingsanmerkninger.

 

Back To Top