fbpx
skip to Main Content

Skilting forsinker piggdekkgebyret

Det har blitt forsinkelser i arbeidet med å skilte for sonen hvor det er plikt til å betale gebyr for bruk av piggdekk. Kommunen kan ikke kreve inn gebyr før skilter og alle formelle forhold er på plass.

 

Det vil derfor ikke være gebyr for bruk av piggdekk i Kristiansand kommune fra 1. november 2021. Så snart alle formelle forhold er på plass, vil kommunen sørge for god informasjon om fra hvilket tidspunkt gebyret vil gjelde.
– Vi beklager dette, men regner likevel ikke med at så mange blir skuffet over at datoen for innføring av piggdekkgebyret blir flyttet noe fremover i tid, sier Stein Erik Watne. Han er leder av miljøvernenheten i kommunen.

– Gebyret vil jo etter hvert bli innkrevd, og vi minner om muligheten til å søke økonomisk støtte dersom du vil skifte fra piggdekk til nye piggfrie vinterdekk – piggdekkpant.

Ingen betaling før skiltene er på plass

Skiltplan, produksjon av skilter og oppsetting av disse tar lengre tid enn først antatt. Planen var at skiltene skulle være på plass innen 1. november.
– Det rekker vi ikke nå, og det betyr at du ikke behøver å betale for å kjøre med piggdekk i gebyrsonen før skiltene er på plass, sier Watne, og lover å komme tilbake med god informasjon om dato for når gebyrplikten blir gjeldende.

– Skilting av gebyrsonen er et svært omfattende arbeid, med mange involverte. Skiltene må settes opp på steder der det er mulig for bilfører å stoppe og lese informasjonen. Deretter betale gebyret via app eller nettside, eller velge å snu og ikke kjøre inn i sonen, forklarer han.

I alt er det 15 veier som fører inn til sonen og 55 skilt som skal settes opp.

Hva med de som alt har betalt for gebyret?

Flere betalingsløsninger for gebyret har kommet på plass og noen få har allerede kjøpt sesongoblat.
– Disse vil vi kontakte og finne en løsning for, sier Wibekke Syvertsen, leder for parkeringsenheten. Det er parkeringsenheten som er ansvarlig for kontroll og håndhevelse av gebyret.

Betalingsløsningene vil nå bli avstengt inntil videre.

Artikkelen var først publisert på Kristiansand kommunes nettsider.

Back To Top