fbpx
skip to Main Content

Overtar driften av Mjåvann Bruktbutikk

Dette er en historisk dag for oss, innrømmer daglig leder Arvid Solheim etter at kontrakten var signert, som innebærer at Blå Kors Kristiansand tar over driften av Avfall Sørs bruktbutikk på Mjåvann med virkning fra 1. januar 2022. 

 

– Dette er en stor og viktig merkedag dag for oss, sier Arvid Solheim.

– Avtalen innebærer at vi får helt nye muligheter til å kunne gi både et jobbtilbud og et arbeidstreningstilbud til enda flere. Et ventuelt overskudd fra butikken vil bli på våre målgrupper, og gi oss mulighet til å nå ut til enda flere, legger Solheim til.

– Bruktbutikken på Mjåvann har hatt en fin utvikling over tid, men vi har hatt noen utfordringer for å få driften til å gå i pluss, sier Linn Olsen Nordby og Elisabeth A. Helle, henholdsvis daglig leder og avdelingsleder plan og utvikling ved Avfall Sør AS.

Seks aktører ble invitert

Avfall Sør bestemte seg derfor for å gå bredt ut hvor man i mai-juni inviterte seks frivillige ikke-kommersielle organisasjoner til å komme med et tilbud på drift av butikken. Det ble innledet forhandlinger med to av disse, og i dag kunne avtalen mellom Avfall Sør og Blå Kors Kristiansand signeres.

Leier lokalene

Da den nye avfallsstasjonen ble bygget, hadde Avfall Sør et ønske om også å etablere en ombruksbutikk. Kravet var at driften skulle gå i tilnærmet null. Sissel Olsen ble ansatt som butikkmedarbeider da, og er nå butikkleder.
– Vi ønsket å videreutvikle butikken og potensialet som ligger i den. Undersøkelser i markedet viste at det var muligheter til å forbedre driftsmodellen. Et eksempel vi så til er Maren i Mandal som har valgt en modell hvor Varodd-bedriften Mindus drifter butikken. Etter en del vurderinger endte vi med å gå for det samme, og i dag er det formelle på plass, bekrefter Olsen Nordby, hvor avtalen innebærer at Blå Kors Kristiansand betaler markedsmessig leie av butikken på 330 kvadrat, mottaket på 116 og lagre, i alt 1 075 kvadratmeter.

260 tonn i år 

Utviklingen til gjenbruksbutikken har vært enorm siden åpningen i 2017, fra nesten ingen produkter og gjenstander, til at totalmengden i fjor bikket 170 tonn.  

 – I år ender vi nok opp med tett på 260 tonn, med møbler, sykler, ski, utstyr, pyntegjenstander, kopper og kar, bøker, verktøy og mye mer, og det vi selger er fine, gode produkter, bedyrer butikksjef Sissel Olsen. 

 

– Vi har hatt vekst i mottatt mengde hele veien. Stadig flere velger å levere inn det som kan brukes om igjen i mottaket, i stedet for som tidligere å kaste det i containeren, sier Olsen som har et mål om å kunne gjenbruke mest mulig av det publikum kommer og leverer.

 

Skal øke med 10 prosent i året 

Avtalen innebærer en forsterket innsats i så måte.
– Vi forplikter oss til å øke volumet med ti prosent i året, og kan på den måten ta et enda større samfunnsansvar, mener Leder for
 Organisasjon & HR i Blå Kors Kristiansand, Mette Lilleng Pettersen.

 

– Det faktum at vi nå både kan bidra til ett bærekraftig samfunn med ombruk, og samtidig gi fortjenesten av det vi selger ut til de sårbare gruppene i samfunnet, er en veldig god kombinasjon.

Byens beste gjenbruksbutikk

Lilleng Pettersen og Solheim sier utgangspunktet for å få en god økonomi i driften, er å koble på noen av de mange tidgiverne (frivillige, journ. anm.) som er med i Blå Kors Kristiansand.
– Det betyr mye for at Sissel Olsen fortsetter som daglig leder, og kan vi koble på 30-40 tidgivere som kan bidra og fordele åpningstiden mellom seg, skal dette gå bra. Et eventuelt overskudd fra driften skal gå til å hjelpe dem som trenger det aller mest. Vi vil også kunne gi arbeidstrening til dem som er med i Steg for steg-programmet og dem som er knyttet til Blå Kors Arbeid og Inkludering (tidligere Mjåvann arbeidstreningssenter), sier de to.

– Sammen med Avfall Sør skal vi få dette til å blomstre, slik at dette kan bli den beste gjenbruksbutikken i Kristiansand, sier Arvid Solheim.

Back To Top