fbpx
skip to Main Content

– Nei til lokale regler for finansiering av private barnehager

Høyre vil ikke la kommunene velge egne lokale regler for finansiering av private barnehager.

 

Det hurtigarbeidende utvalget som har utredet finansieringssystemet for private barnehager la fram sin rapport 16. juni.
– Høyre støtter utvalget i at det er behov for et oppdatert regelverk som sikrer et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet, sier Tybring-Gjedde

Tybring-Gjedde understreker imidlertid at Høyre er uenig med flere av forslagene fra flertallet i utvalget. Utvalgets flertall foreslår en finansieringsmodell hvor kommunene gis større frihet til å styre sektoren enn i dag. Modellen åpner blant annet for at kommunene kan utforme egne lokale regler for finansiering av private barnehager, herunder makt til å definere størrelse på tilskudd og lengde på tilskudd. 

Bryter med likebehandlingsprinsippet

Høyres Tybring-Gjedde mener forslaget bryter med prinsippet om likebehandling mellom offentlige og private barnehager, og er bekymret for at forslaget kan føre til kroken i døren for mange private barnehager.
– Flertallets forslag betyr i praksis at kommunene skal ha lov til å forskjellsbehandle mellom barn som går i privat eller kommunal barnehage. Det vil skape et A- og et B-lag. Det er ikke akseptabelt for Høyre.

– Høyre vil stille strenge krav til kvalitet, til bemanning, til antall pedagoger og til anstendig lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager, men vi vil samtidig jobbe for at alle barn får et likeverdig og mangfoldig tilbud. Kommunene skal ikke kunne spare penger ved å kutte tilskudd til barna i private barnehager. 

Redd uforutsigbarhet

Hun argumenter med at det er allerede mange private barnehager som går med underskudd.
– Dersom kommunene skal ha makt til å stoppe inntektene til private barnehager med kort varsel, vil det være svært få barnehageeiere som tør å drive langsiktig. Mange barnehageeiere vil ikke tørre å investere i oppussing av barnehagen, kompetanseløft for de ansatte eller bedre lekearealer. Høyre er bekymret for at dette særlig vil gå utover de mindre private barnehagene. Det blir ikke bedre barnehager av større uforutsigbarhet. 

Mener folk er fornøyd

– Foreldre er i hovedsak veldig fornøyd med barnehagetilbudet vi har i dag. Det skyldes blant annet at vi har et godt og langsiktig samarbeid mellom private barnehager og kommunene. Private barnehager får det samme tilskuddet som de kommunale barnehagene i hver kommune, og foreldre har større valgfrihet. Høyre er ikke villig til å sette den norske barnehagemodellem i spill. Det er kvalitet og valgfrihet som er viktigst for oss. 

Mot forkjøpsrett

Høyre støtter heller ikke forslaget om at kommunene skal ha forkjøpsrett for kjøp av private barnehager.
Vi kan ikke først invitere private barnehager med i dugnaden for å få full barnehagedekning, og deretter endre rammevilkårene over natten, sier Tybring-Gjedde. 

Back To Top