fbpx
skip to Main Content

Flom- og skredfare – Sikre dine eiendeler nå

YR varsler om store nedbørsmengder, flom- og jordskredfare på Vestlandet og i store deler av Sør- og Midt-Norge. Det er flere ting du kan gjøre for å sikre dine eiendeler.

 

Ifølge meteorologene ventes det mye regn i løpet av onsdag og torsdag, og i kombinasjon med stigende temperaturer og påfølgende snøsmelting, vil vannføringen øke i utsatte bekker og elver. Dette kan i verste fall føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader hos både folk og bedrifter.
– Hvis du ennå ikke har sikret eiendelene dine, er det fortsatt tid til å gjøre det, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Flere skred er ventet, og noen kan få store konsekvenser blant annet på hus og bygningerI tillegg kan fremkommeligheten på både veier og jernbane bli redusert.
– Overvann og fare for vannplaning vil kunne gi vanskelige kjøreforhold. Vurder å la bilen stå om du bor i de berørte områdene. Sjekk veimeldinger, tilpass farten og kjør etter forholdene, råder Nielsen.

Huseiere plikter å forebygge

Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot skader som kan inntreffe der du bor. Etter loven er alt som er forsikret mot brann også forsikret mot naturskade, men som huseier er du nødt til å ta noen grep.
–  Bor du i utsatte områder er det flere tiltak du kan gjøre. Følg med på meldinger fra lokale myndigheter, værvarsel og nyhetene. Du kan også følge med på varsom.no. Fargekodene forteller deg hvor alvorlig flommen forventes å bli, sier Nielsen.

Flytte og tømme

NVE har også en egen varslingstjeneste på abonner.varsom.no. Der kan du registrere deg for å få varsler på e-post og/eller SMS om blant annet flom i egen kommune.
– Du må sørge for at avløp er åpne. Tøm kjelleren for verdifulle gjenstander og sørg for det du ikke får flyttet er løftet opp fra gulvet, sier Nielsen.

Mange har også fritidsboliger de bør se til. De som har campingvogner langs kysten, sjøer og vassdrag bør flytte disse til et sikkert område.– Det er også viktig at du hjelper dem som ikke selv er i stand til å gjøre nødvendige tiltak, avslutter skadeforebyggeren.

Dette må du gjøre om huset eller tingene dine er utsatt for flom

  • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
  • Rydd hagen for møbler, løse materialer, grill og gjenstander som kan bli tatt av vannet.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller eller underetasje.
  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  • Avtal med naboer eller venner om å gjøre tiltak og holde øye med huset ditt dersom du ikke er hjemme.

Sørg for din egen beredskap

Back To Top