fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi – uke 11

Vi holder deg oppdatert på smått og stort av nyheter fra stor-kommunen.

 

Vårfeiingen er startet

Kommunen har begynt å feie gatene for grus og salt på Lund, Eg, i sentrum samt Søgne og Songdalen. Innbyggerne bes feie egen gårdsplass og parkere bilen i garasje eller egen parkeringsplass slik at feiingen blir best. Ingeniørvesenet har som plan å være ferdig med feiinga til 17. mai.

Flere asylsøkere og mer nødhjelp

Formannskapet i Kristiansand har sagt ja til å øke kapasiteten i asylmottak med inntil tusen plasser, og bosetting med inntil 500. Bystyret blir dessuten bedt om å gi en million kroner til nødhjelp. Administrasjonen får fullmakt til å legge frem tilbudet for UDI og til å bosette fyktningene. Det blir Strømmestiftelsen som skal håndtere pengestøtten og distribuere den i Ukraina. Næringslivet og innbyggere i Kristiansand oppfordres til å bidra. Innbyggere som har ledige utleieboliger, bes ta kontakt. Det er foreløpig ikke aktuelt å innkvartere flyktninger hjemme hos privatpersoner, og det er foreløpig ikke aktuelt å utbetale støtte til dem som har innkvartert flyktninger i sine hjem, selv om det kan bli aktuelt i fremtiden. Saken behandles i bystyret 23.03.22.

Arbeid i Torridalsveien

Vann- og avløpsrør skal skiftes ut i Torridalsveien etter påske. Spillvann (kloakk) og overvann (regnvann) skal skilles i to separate rør for å motvirke flom ved store nedbørsmengder. De nye rørene vil ha en levetid på minst 100 år. Mellom Marcus Thranesgate og Østerveien vil gangveien utvides på begge sider. Selve fylkesvegen smales inn langs hele prosjektområdet.
Når arbeidet er ferdig vil området ha fått noen færre trær og se litt annerledes før, men dette er gjort med tanke på sikkerheten.

Knuden flytter – rektor til Oslo

Sjur Høgberg, rektor for Knuden – Kristiansand kulturskole og bosatt på Nøtterøy, vil fra 1. august 2022 tre inn i nyopprettet stilling som områderektor ved Oslo kulturskole. Høgberg har siden 2016 vært ansatt i Knuden – Kristiansand kulturskole, Sørlandets største kulturskole med 2000 elever og 80 ansatte.
Knuden er, i tillegg til å være kulturskole, også et produksjonshus for Den kulturelle skolesekken, KulturRullator og elevproduksjoner. Knuden flytter inn i nye lokaler ved siden av Kilden og Kunstsilo i august 2022 og på Tangvall senere på året. I tillegg til de nye lokalene har Knuden undervisning på 24 andre lokasjoner spredt rundt i Kristiansand kommune.

Frivillige fylte bystyresalen

Kristiansand kommune inviterte til samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten kan sammen hjelpe ukrainske flyktninger. Til stede i bystyresalen var rundt 100 personer som representerte 43 organisasjoner. Deltakerne var blant annet fra menigheter, humanitære organisasjoner og innvandrerforeninger. En rørt ordfører takket alle som var til stede for at de er villige til å hjelpe, og gav uttrykk for at han var spent på det som måtte komme fremover.
– Dette er den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, sa Tormod Stavenes, regionsdirektør UDI Sør. – Så mange som 2 millioner som er på flukt.

Gratisbilletter til symfonien

Kilden tilbyr, i samarbeid med Kristiansand folkebibliotek, et lite antall billetter til «utlån» på torsdagskonsertene med Kristiansand Symfoniorkester. Målet er å få flere til å oppdage symfonien. Billettene lånes ut hver fredag på hovedbiblioteket fra kl. 10 og fram til de åtte billettene er lånt ut. Du kan bare få billetter til en konsert om gangen, og det er til førstkommende konsert. Du kan ikke ringe eller sende e-post og reservere billetter, du må møte opp for å få dem. Totalt er det kun snakk om konsertene som avholdes våren 2022. Du kan få to billetter om gangen, slik at flest mulig får nytt godt av ordningen.

Back To Top