fbpx
skip to Main Content

Leder

Barn med mobiltelefon

Poden maser om mobiltelefon. Får det ikke. Foreldre er bekymret for potensialet for skjult mobbing i chatte-forum og sosiale medier.

 

Foreldre kvier seg for å måtte betale for en ekstra mobiltelefon og telefonregning. De er redd for at de skal måtte overvåke barnet i større grad, for å ha en noenlunde kontroll på hva barnet foretar seg på mobilen. Etter skolen. På nattestid. Når foreldre ikke ser.

Dette er et klassisk dilemma for alle småbarnsforeldre. Selv enkelte skoler oppfordrer til mobilbruk indirekte ved å la dem få ha den som en trøsteklut eller smokk, nærmest, i venteværelset før og etter en vaksinesprøyte. Enkelte skoler lar barna bruke mobilen i friminutter. Det er jo ikke deres plass å nekte dem, når de har fått telefon av foreldrene, mener de.

Frykten er reell. Mobiltelefoner spiller stadig en større rolle i barnas dagligliv, noe som tvinger dem til å bli fortere voksen. De blir eksponert for inntrykk de ellers ikke ble eksponert for tidligere, ettersom tilgang på internett er lettere via en PC. De blir eksponert for bilder, lyd og film som før ville vært satt en aldersgrense på. På internett viskes disse aldersgrensene bort, og blir i større grad foreldrenes ansvar å overholde. Sensuren på sosiale medier er i stor grad overlatt til robot-teknologi, og er dermed svak.  Voldelig og seksualisert innhold er tilgjengelig via et tastetrykk.

Også i mobbesituasjoner spiller mobilen en stadig større rolle. Bilder og video spres på nettet, og blir vanskelig å få bort. Dermed har de potensiale til å skape større og mer varige sår. En unnskyldning egner seg dårlig som trøst så lenge materialet fremdeles er tilgjengelig for alle å se. Meldinger sendes anonymt og fordufter. Klikken samles rundt den som har den stiligste telefonen og de kuleste videoene, og fryser ut de andre.

Samtidig er det ikke bare internett som er årsaken til at vi lever i et stadig mer globalisert samfunn. Ungene har venner og familie i andre byer, andre land og andre verdensdeler. De har også et menneskelig behov for å holde kontakt med dem. All kontakt kan ikke gå via foreldrene når barna når ungdomsskolealder.

Derfor er det viktig med foreldrekontroll og klare regler, både hjemme, i svømmehallen, idrettshallen, fritidsklubben og i skolen. Mobilen er en relativ ny oppfinnelse. Nettvett kjenner vi til, men mobilvett må mer på dagsordenen.

Back To Top