fbpx
skip to Main Content

Krangler du med naboen?

Det kan være svært ubehagelig å havne i en konflikt med naboen. Tall fra Konfliktrådet viser at nabokonflikter er høyaktuelt på sommeren.


Mange har opplevd uenighet med naboen. Noen ganger utvikler det seg til en krangel og uløselig konflikt. Oppstår det en konflikt med naboen er det viktig at den løses før det låser seg, og i verste fall utvikler seg til et lovbrudd. Sommeren er typisk for krangler når man trekker ut i hagen eller er på hytta og både ser og hører mer til naboen. Konfliktrådet har lang erfaring med mekling som et godt alternativ for å løse fastlåste uenigheter.
– Konfliktrådet kan legge til rette for at naboer som har en konflikt kan snakke sammen og finne en løsning som begge parter kan leve med. De skal fortsette å være naboer og må kunne gå ut i hagen sin uten å være redd for å treffe hverandre, sier Helge Bie Riber, leder for Konfliktrådet Agder.

Mange muligheter for konflikt

En nabokonflikt kan for eksempel være trær som skygger for sola, trampoliner i hagen, feststøy fra naboleiligheta, uenighet om parkeringsplasser, redsel for naboens hund m.m.
– Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til uten en nøytral tredjepart. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Helge Bie Riber.

Riber understreker at mekling er en gratis tjeneste for alle, og en ordning som sparer både enkeltmennesker og samfunnet for påkjenninger og kostnader.

Mekling i andre saker

Konfliktrådet jobber med ulike typer saker, fra butikknaskeri, skadeverk og innbrudd til trusler, vold og seksuallovbrudd. Vi behandler både straffesaker og sivile saker.

  • De siste årene har de blant annet sett en utvikling med flere saker som omhandler familiekonflikter. I Agder har det vært en firedobling av slike saker i forhold til første halvår i fjor.
  • Hensynsløs adferd ble mer enn doblet i samme tidsrom.
  • Mindre tyveri gikk fra 9 saker første halvår i fjor til 49 i første halvår i år.
  • Færre straffesaker overført fra politiet, men desto flere henlagte saker sendt over. Sivile saker holder seg noenlunde på samme nivå.

Straffegjennomføring for ungdom

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er også et sentralt arbeidsområde for konfliktrådene. Ungdom får da mulighet til å gjøre opp for seg, samt får hjelp til å håndtere sine utfordringer. Det lages et team rundt ungdommen bestående av privat og offentlig nettverk i den tiden straffegjennomføringen pågår. I Agder har vi erfaring med at ungdom som har begått svært alvorlige lovbrudd og har en utfordrende livssituasjon kan komme inn på et nytt spor og få orden på livet sitt.

Back To Top