fbpx
skip to Main Content

Olympiatoppen Sør – en hemmelighet?

Om det er en godt bevart hemmelighet vet vi ikke, men vi har faktisk en fullverdig regional avdeling av Olympiatoppen i Kristiansand. De gjør en stor innsats for unge og etablerte toppidrettsutøvere og trenere på Agder.

 

Spesielt unge toppidrettsutøvere mellom 15 og 23 år med internasjonale ambisjoner får her hjelp av de ansatte ekspertene, samt engasjerte fagkonsulenter med spesialkompetanse. Gjennom Olympiatoppen Sør sine fasiliteter og personell har de adgang til treningsfasiliteter, testing av utholdenhet, styrke, m.m., samt fysioterapeuter og idrettsmedisinske leger. Med andre ord; kompetanse mangles det ikke. 

Vi besøker Gjermund Nesland, som har en meget lang og omfattende kompetanse innenfor idrett, både teoretisk gjennom utdannelse og praktisk, bl.a. som landslagsutøver og landslagssjef i kickboksing. I dag er han administrativ leder/prosjektleder ved Olympiatoppen Sør. 

Olympiatoppen Sør, hva er nå det, Nesland? 

– Vi er en av syv regionale avdelinger som hører til Olympiatoppen, sammen med hovedkontoret på Sognsvann i Oslo. Olympiatoppen Sør skal styrke og understøtte særidrettenes utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere og toppidretten på Agder. Det gjør vi ved å være et regionalt kompetansesenter for toppidretten på Agder og gjennom å støtte, kvalitetssikre og utfordre toppidrettsarbeidet i regionen. Vi skal leve opp til Olympiatoppens visjon om å «lede og trene best i verden». 

I tillegg til å bidra i utviklingen av unge toppidrettsutøvere bistår de også dagens internasjonale toppidrettsutøvere i regionen vår ved behov. Disse skal i hovedsak få bistand fra Olympiatoppen sentralt i Oslo, men dersom de av praktiske eller andre hensiktsmessige hensyn heller ønsker å få bistand fra Olympiatoppen Sør, bidrar de med sitt apparat.
– Regionalt her på Agder, er Agder fylkeskommune og Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder, som vi er samlokalisert med i toppetasjen på Spicheren, våre næreste samarbeidspartnere, og viktige for arbeidet vårt og for samskapning innen toppidretten. 

Talentutvikling

Det holdes tett samarbeid med flere parter, fire regionale videregående skoler med spisset toppidrettstilbud, særforbundene, trenere og selvsagt utøverne.
– De fleste utøverne vi jobber med er utøvere som er prioriterte fra sitt eget særforbund og som forbundene
ønsker vi skal hjelpe. I tillegg jobber vi med enkeltutøvere, grupper av utøvere eller hele lag og klubber som har en dedikert toppidrettssatsning, og vi foretrekker å jobbe helhetlig og tverrfaglig, så det er i høyeste grad et teamarbeid vi driver med. I de senere år har man også hatt mye fokus på paraidrett, og vi har etablert en egen ParaElite-satsing for parautøvere som satser innen toppidrett.  

Trenerutvikling

De har sett en stor verdi i å utvikle trenerne også, og har nytte av jevnlige samlinger for erfaringsutveksling, kompetansestyrking og relasjonsbygging.
– Vi jobber også med idrettscoaching, som vil si at utvalgte personer hos oss er sparringspartnere og rådgivere for trenere, slik at de har noen å rådføre seg med ved behov. Det er trenerne som i det daglige også må følge opp utøveren. Trenere har altså en helt sentral rolle for toppidrettsutøvere, og samarbeidet og relasjonen mellom treneren og utøveren er viktig. Faktisk er ordet relasjonsbygging en rød tråd gjennom alt vi gjør. Det handler om å bygge relasjoner i prestasjonsteamene, som kan bety relasjonen mellom trener og utøvere, trenere imellom eller utøvere imellom.
 

Rundtur

For journalisten ser både fasilitetene til Olympiatoppen Sør og apparatet rundt utøverne imponerende ut, men Nesland gjør oppmerksom på at sammenlignet med de store idrettsnasjonene, er norsk toppidretts fasiliteter og ressurser ganske begrenset i mange tilfeller. Noe av styrken ser ut til å være at man praktiserer «sammen om prestasjonene», som er Olympiatoppens filosofi, hvor alle parter har sin del av prosessen og resultatene. Gjennom en velfungerende landslagsmodell, gi utøverne eierskap til sin egen utvikling og samarbeid på tvers av idretter og miljøer, har Norge tross begrensede ressurser klart å etablere seg som en betydelig idrettsnasjon.  

Back To Top