fbpx
skip to Main Content
Lene Apland fra Søgne og Greipstad Sparebank hadde med en jubileumsgave på 10.000 kroner, som hun kunne overrekke til Oddbjørn Follerås.

Porsmyr: En spek og aktiv 25-åring

Mye er blitt gjort på Porsmyr i løpet av de siste 25 årene, og mye nytt er i ferd med å bli realisert. Denne uken markerte ildsjelene som ukentlig kommer for å gjøre en frivillig innsats sitt 25-årsjubileum.

Av Ivar Eidsaa

På midten av 1990-tallet gikk noen ildsjeler sammen for å bevare bygningene som stod på eiendommen, og engasjementet var stort. Kommunen spilte på lag, og dermed var gjengen i gang.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ordfører Jan Oddvar Skisland takket varmt og oppriktig som Oddbjørn Follerås og de andre Porsmyrvennene gjør, og og hadde med et bilde i jubileumsgave.

Den 5. mars 1997 vedtok Songdalen kommunestyre å kjøpe eiendommen hvor byggene stod, og en stiftelse med formål å sikre Porsmyr, bygdetunet og museet, bevare og drive Porsmyr, og bevare gjenstandene som var blitt samlet inn, ble etablert 26. august samme år.

Videre ble det etablert en venneforening som hjelper stiftelsen med å holde bygninger og gjenstander i orden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Grunnmuren hvor den gamle skolestua fra Finsland skal stå, er tilnærmet ferdig.

Fra tre til åtte bygg
Den gangen stod det tre bygninger på tomten. Den gamle låven var sliten og stod i fare for å ramle sammen. Porsmyr-vennene gikk på med krum hals, og byggene fikk nytt liv. Tre bygg på slutten av 90-tallet er blitt til åtte bygg i dag, og anno 2022 fremstår Porsmyr bygdetun som er levende museum og kulturformidler, noe som ble fremholdt av flere da de første 25 årene ble markert denne uken.

– Dere gjør en viktig jobb med å bevare kulturhistorien, fremholdt gamleordføreren i Songdalen, Johnny Greibesland.

– Det gleder meg veldig å se at den nye kommunen er så interessert å ta vare på Porsmyr, la han til.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ved siden av skolestua kommer en garasje som skal fungere som verksted, også her er grunnmuren så å si ferdig.

En kulturell møteplass
– Porsmyr er en viktig kulturell møteplass, sa Øystein Dybesland, leder i Songdalen historielag, og takket varmt for samarbeidet.

– Jeg vil så tydelig og sterkt som jeg kan takke dere satte i gang og som driver Porsmyr, og for den innsatsen dere legger ned. Dere forvalter kulturminner og sørger for at de bringes videre til nye generasjoner. I en urolig tid er det viktig å ta vare på tradisjonene. Historien er noe av det viktigste vi har, for å forme den gode framtiden, sa Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand, før han kunne overrekke et bilde i jubileumsgave.

– Dere bevarer viktige kulturminner og er flinke til å formidle disse, sa Lene Aplan, leder for marked og IT ved Søgne og Greipstad Sparebank. Hun kunne overrekke en gavesjekk på 10.000 kroner til Oddbjørn Follerås.

Pengene kommer godt med. Porsmyr-vennene er nå godt i gang med å legge grunnmuren der den gamle skolestua fra Finsland skal stå. Også grunnmuren for det nye verkstedet som skal komme ved siden av, er så å si blitt ferdig.

Lene Apland fra Søgne og Greipstad Sparebank hadde med en jubileumsgave på 10.000 kroner, som hun kunne overrekke til Oddbjørn Follerås.
Back To Top