fbpx
skip to Main Content
- Vi reiser rundt på foreldremøter for å informere om hva den nye skolen kan tilby av studieretninger, besøker 10. klassingene på de skolene i området som geografisk vil sokne til den nye videregående skolen, og vi skal i uke 4 ha åpen uke hvor vi inviterer naboer, samt alle 8., 9. og 10-klassingene og deres foreldre, sier Anita Ingebretsen Fredriksen.

Det nye skolesenteret på Tangvall: Bærekraftige og framtidsrettede utdanningstilbud

– Vi skal gi bærekraftige og framtidsrettede utdanningstilbud. Det betyr at elevene vil kunne få læring i helt nye utdanningstilbud.

Av Ivar Eidsaa

Rektor ved Søgne videregående skole, Anita Ingebretsen Fredriksen, ser med glede og forventning fram til at de hundre elever som nå går på Søgne videregående skole ved Prestegården flytter inn i det skolesenteret rett over nyttår. Når vi skriver 2025, vil 600 elever har sin skolehverdag i den nye bygningsmassen.

Parallelt med byggingen av det nye skole- og idrettssenteret, har rektoren og hennes kolleger jobbet aktivt med å få etablert hele nye undervisningstilbud som samsvarer med målsettingen nevnt innledningsvis.

Komplette undervisningstilbud
Fra høsten 2023 vil Søgne videregående skole ha følgende tilbud på VG1: Studiespesialisering, idrett, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, naturbruk og hverdagslivstrening.

På VG2 vil utdanningstilbudet omfatte hudpleie, heste- og dyrefag, landbruk og gartner. Fra 2024 blir det tilbud studiespesialisering, idrett, industriteknologi og tømrerfag.

På VG3 vil skolen gi et tilbud innen påbygging og generell studiekompetanse, hverdagslivstrening, og fra 2024 kan elevene ta hudpleie, og fra 2025 også studiespesialisering og idrett.

Helt nye faglinjer kommer
– Det betyr at vi kommer til å opprette flere nye fag i forhold til det Søgne videregående skole har gitt fram til nå, utdyper hun.

Rektoren sier videre at ønsket er at elevene skal utvikle bevissthet rundt avfall og gjenbruk, og se mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Det skal skje gjennom økt samarbeid mellom yrkesfag og næringsliv.

Det er også en stor jobb å gjøre for å informere ungdommer, deres foresatte og allmennheten for øvrig om hva Søgne videregående skole kan tilby.

Må bryte et gammelt søkemønster
– Vi skal bryte et søkemønster som har vart i generasjoner, hvor elever fra Søgne og gamle Songdalen har søkt seg til KKG, Vågsbygd videregående skole, Tangen eller Kristiansand videregående. Slike tilbud som vi nå utvikler og lanserer har elevene ikke hatt mulighet til å ta i Søgne tidligere, så vi jobber aktivt med å informere om skolen i alle aktuelle fora, sier rektoren.

Det handler også om å jobbe aktivt for å informere barn og deres foresatte om at elevene får et førsteklasses tilbud i Søgne.

– Det er viktig å nå foreldre og foresatte som jo spiller en viktig rolle i forhold til de skolevalgene deres egne barn tar. Vi reiser derfor rundt på foreldremøter for å informere, besøker 10. klassingene på de skolene i området som geografisk vil sokne til den nye videregående skolen, og vi skal i uke 4 i 2023 ha åpen uke hvor vi inviterer naboer, samt alle 8., 9. og 10-klassingene og deres foreldre, sier Anita Ingebretsen Fredriksen.

– Vi reiser rundt på foreldremøter for å informere om hva den nye skolen kan tilby av studieretninger, besøker 10. klassingene på de skolene i området som geografisk vil sokne til den nye videregående skolen, og vi skal i uke 4 ha åpen uke hvor vi inviterer naboer, samt alle 8., 9. og 10-klassingene og deres foreldre, sier Anita Ingebretsen Fredriksen.

Back To Top