fbpx
skip to Main Content

Samisk støttemarkering på Torvet

KRISTIANSAND: Nylig var det duket for støttemarkering for Fosen-aksjonistene på Torvet i Kristiansand. Flere hadde møtt opp for å vise solidaritet med sørsamene og reindriften som hadde blitt truet av vindturbinene.

 

TALTE: Anna Ellinor Hansrud var en av dem som talte til forsamlingen.

Mange hadde møtt opp med banner og politiske flagg. i tillegg var det flere som hadde med seg det samiske flagget.
Anna Ellinor Hansrud er samisk og en av dem som hadde appell under støttemarkeringen. Hun mener at det ikke er noen andre løsninger enn at vindturbinene må rives ned nå som det går på bekostning av urfolks rettigheter.

– Jeg synes vi skal rope høyest så alle hører det, at staten bryter loven. Nå har det gått over 500 dager siden dommen kom fra Høyesterett. Fosen-saken, kort fortalt, handler om at det er satt opp vindturbiner som forstyrrer sørsamisk reindrift. Vindturbinene truer driftsgrunnlaget til samene, og derfor ble utbyggerne saksøkt, sa hun under talen.

I oktober 2021 fastslo Høyesterett at oppføringen av vindturbinene var i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), artikkel 27.

Bred politisk støtte

Selv da det hadde gått 500 dager siden dommen falt, hadde ikke myndighetene gjort noe med saken. Dermed ble flere departementer i Oslo blokkert, og aksjonistene viste sin misnøye over håndteringen fra regjeringen. Lokallag i Kristiansand, Kristiansand SV, Kristiansand SU, samt Agder og Telemark NKP, var blant arrangørene bak støttemarkeringen. Hansrud sier til Sørlandsavisen at det var fint å se at flere møtte opp for å vise solidaritet.

– Jeg tenker for min del at det er viktig å bruke sin stemme, og tale sin sak når uretten kommer opp på dagsorden. Ikke minst er det fint å se at det var mange mennesker som hadde møtt opp for å vise sin støtte.

Dette er saken:

Fosen-saken er en konflikt om vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag mellom reindriftssamene i Fosen reinbeitedistrikt på den ene sida, og den norske staten ved regjeringen på den andre sida, sammen med Olje- og energidepartementet og utbyggerne i Fosen Vind, og operatørene Statkraft og Aneo. Reineirne på Fosen er sørsamer, og mener vindkraftutbygginga forstyrrer reindriften. Striden står om de to vindkraftverkene Storheia og Roan, hovedsakelig i Åfjord kommune, som til sammen har 151 vindturbiner. Høyesterett fastslo i 2021 at reindriftssamenes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter var brutt og at Olje- og energidepartementets konsesjon for utbygging var ugyldig. 500 dager etter høyestrettsdommen, fra 23. februar til 3. mars 2023, pågikk en sivil ulydighetsaksjon i Oslo som medførte at regjeringen Støre ba om unnskyldning overfor reindriftssamene på Fosen for at deres menneskerettigheter var brutt.

STOR FORSAMLING: Det var mange som ville markere sin støtte til samene og protestere mot staten i Fosen-saken.
Back To Top