fbpx
skip to Main Content
- Det nye magasinet gjør at vi kan bevare og forvalte kulturskatter på en god måte for evig og alltid, sier Tonje Tjøtta. 

– Nå kan vi forvalte kulturskatter for evig og alltid

– Det nye magasinet gjør at vi kan ta vare på den solide kulturarven vi forvalter, som omfatter over 65.000 gjenstander og over 200.000 fotografier.

 

Konservator Tonje Tjøtta tar imot ved inngangsdøren til Vest-Agder-museets nye store magasin.
Magasinet er stort, betydelig større enn hva man kanskje forestiller seg på forhånd. Det er for så vidt ikke så rart, for det er en betydelig arv som Vest-Agder-museet forvalter.

– Vest-Agder-museene omfatter 11 ulike lokasjoner/museer spredt over hele fylket. Mye av det som før stod lagret i lokaler som var svært lite egnet til å ta vare på den kulturarven vi er satt til å forvalte, skal nå få plass på det nye magasinlageret, forklarer Tonje Tjøtta.

Svært mange av gjenstandene har ligget i for dårlige lokaler, og er blitt utsatt for både mugg, fukt og skadedyr.

Artikkelen fortsetter under bildet.

En gammel likvogn er noe av det som er å finne i det nye lageret.

Fikk fem millioner

Det var i 2021 da regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett det ble kjent at regjeringen foreslo å bevilge tre millioner kroner til et nytt magasin. I tillegg bevilget både fylkeskommunen og Kristiansand kommune en million kroner. Et mangeårig ønske om et nytt magasin kunne dermed realiseres. Vel så viktig er det at bevilgningen over statsbudsjettet er en permanent økning i budsjettet, noe som sikrer oppbevaringsforholdene til museet i årene som ligger foran.

– Det å kunne samle gjenstandene som har vært lagret på en lang rekke adresser, er rett og slett en stor lettelse, smiler Tjøtta.

Gamle og skjøre gjenstander

At museet nå kan oppbevare gjenstandene bedre, gjør at dagens og morgensdagens generasjoner får glede av å se og oppleve det store og omfattende kunsthistoriske og kulturelle materialet museet har ansvaret for på en god måte.

Det har lenge vært kjent at oppbevaringsvilkårene for gamle og skjøre gjenstander har vært alt annet enn tilfredsstillende. I kjelleren på hovedbygningen til museet på Kongsgård, har magasinfasilitetene vært så dårlige at Kulturrådet i en tidligere uttalelse omtalte magasinene som noen av de verste i landet.

Det er et imponerende magasin som Tonje Tjøtta viser frem. Magasinet er delt inn i ulike rom og med en ventilasjon som er tilpasset de gjenstandene som skal være der.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lageret har ulike rom som hva angår temperatur og fukt, er tilpasset de gjenstandene som skal lagres der.

De gamle lagrene tømmes

Nå pågår arbeidet med å tømme de gamle lagrene. Gjenstandene tas frem. De blir vasket, renset og tørket støv av. Fukt blir behandlet, og der det trengs blir gjenstandene dypfryst for å ta knekken på skadedyr, som biller, kre og andre organismer som ikke skal leve livene sine på kulturhistoriske skatter.

Det blir tatt bilde av alle gjenstandene. Der det er mulig blir historien til gjenstandene lagt sammen med nye bilder og annen informasjon i databasen.

– I denne prosessen får vi oversikt over hva vi har, og det nye magasinlageret blir som er et stort lagringssenter å regne. Med det nye formidlingsbygget som kommer i Nodeviga, kan gjenstandene vises frem på en annen måte enn hva vi har hatt anledning til tidligere, for eksempel i form av temautstillinger eller andre arrangementer, da vi på en helt annen måte har et system på hvor gjenstandene er, da alt som nå registreres får sin egen plasseringskode i systemene våre. Jo bedre oversikt, jo lettere er det å samle inn og stille ut, sier Tonje Tjøtta.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Noe av gjenstandene som er blitt flyttet, og som er blitt merket og katalogisert.

Bruker digitalmuseum.no aktivt

Vest-Agder-museet bruker digitaltmuseum.no aktivt, for å gjøre gjenstandene tilgjengelig for publikum.

– Der kan artikler lages og annen informasjon legges frem slik at vi kan gjennomføre digitale utstillinger, også det på en helt annen måte enn hva vi har kunnet gjøre tidligere, fremholder hun. Det vil bare bli flere og flere digitale produksjoner i årene som kommer.

Gjenstandene forteller om livene som tidligere generasjoner har levd.
– Vi har gjenstander fra gamle håndverksyrker, og kopper og kar, inventar og kjøkken fra ulike tidsperioder, for å ha nevnt noe. Vi har gjenstander fra 1600-tallet, og helt frem til i dag, med andre ord en stor kulturarv. Det nye magasinet gjør at vi kan bevare og forvalte kulturskatter på en god måte for evig og alltid, sier Tjøtta.

Back To Top