fbpx
skip to Main Content

Debattinnlegg

Høy bensinpris lite å si for kjøringen

Vi kjører ikke for moro skyld, men fordi det er nødvendig for å komme seg til og fra jobb, levere barn i barnehage og skole og få hverdagen til å gå opp. Dette er noe Frp alltid har ment, og derfor har vi en politikk som tar til orde for å gjøre veiene bedre, og få kostnadene for bilistene ned, enten det gjelder bompenger eller drivstoffavgifter.

Et ferskt eksempel på at det er riktig at folk kjører av nødvendighet, fikk vi hos NRK 6.juli. De rapporterte om 5,5 % mer trafikk i Oslo i juni i år, enn i juni i fjor. Dette til tross for at snittprisen på bensin var 26,16 kr i juni, opp hele 60 % fra juni i fjor. Samme tendens ser vi på de ferskeste tilgjengelige tall fra Stavanger-regionen. Det ble registrert 175 647 passeringer per døgn i april i fjor, mens det i april i år var økt til 194 876 passeringer.

Ett av de «klimaargumentene» som blir ofte brukt er at folk vil redusere bilkjøring om det bare blir dyrt nok. Eksempelvis kan det nevnes at MDG foreslo 5 kr i ytterligere avgiftsøkning, på toppen av den avgiftsøkningen Ap/Sp/SV til slutt ble enige om.

Trafikktallene over viser derimot at folk kjører ikke bil for moro skyld, men av nødvendighet, selv om prisene har steget ekstremt. Det argumentet finner vi støtte til også hos NTB 26.juli, hvor de skriver at høye drivstoffpriser fører til rolig sommer for Redningsselskapet. De rapporterer om færre båter på sjøen, og at båtene kjører med lavere fart for å redusere drivstoffkostnader. Dette kan man gjøre, for båtliv om sommeren er først og fremst kos og ferie.

Bilkjøring er derimot ren nødvendighet for de aller fleste, og derfor er det uforståelig at Frp står alene i kampen om å fjerne drivstoffavgiftene. Vi står nå i en ekstraordinær situasjon med ekstreme priser, og halvparten av landene i Europa har valgt å møte denne med å redusere drivstoffavgiftene. Til og med miljøpartiet de Grønne som sitter i regjering i Tyskland har redusert drivstoffavgiftene. Men Ap/Sp som før valget lovet å redusere drivstoffavgiftene, valgte derimot å øke drivstoffavgiftene 1.januar 2022, og har siden stått fast på at den økningen har vært riktig å beholde.

Frp vil jobbe videre for å redusere drivstoffavgiftene. En fjerning av avgiftene ville ført til 7-8 kr billigere bensin og diesel, som ville redusert kostnadene for folk og næringsliv umiddelbart. Dette forslaget vil vi på ny ta opp igjen i høst når Stortinget samles.

 

Back To Top