fbpx
skip to Main Content
Fra og med natt til lørdag 1. juli, tas de helt nye filene i bruk i Grautheller-krysset. Trafikk østover får to felt å kjøre på, på E39, og trafikk til Shell-stasjonen, får sitt eget avkjøringsfelt.

Køene ved E39 Grautheller-krysset kan bli mindre nå

– Dette blir vår sommergave til bilistene. Det sier Harald J. Solvik, prosjektleder i Nye Veier, som har en gladnyhet til bilistene: Nå er alle filene i Grautheller-krysset åpnet og vi håper trafikkflyten blir langt bedre nå.

 

– Dette har vi virkelig ventet på. Anleggsarbeiderne har virkelig stått på for å åpne veien, faktisk to uker før tiden, hva det har å si for trafikkavviklingen nå som sommertrafikken tar seg kraftig opp, forklarer Harald J. Solvik.

Da første del av veiparsellen fra Shell-stasjonen på Fidjane og videre vestover ble åpnet for ikke lenge siden, slapp bilistene som skulle mot vest, å kjøre gjennom to rundkjøringer. Likevel, selv med en rundkjøring å passere, har køene vært store, spesielt i rushtrafikken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Vi håper og tror at fremkommeligheten gjennom Grautheller-krysset nå vil bli langt bedre, sier prosjektleder Harald J. Solvik.

Gir bedre fremkommelighet

Med det som skjer natt til lørdag, håper så vel Solvik, og ikke minst bilistene på en enda bedre fremkommelighet.

– Det passerer rundt 25.000 kjøretøy i døgnet gjennom dette området. Jo bedre tilrettelagt veien blir, jo lettere vil trafikken flyte, sier Solvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I dag går all trafikk, både lokaltrafikk til Brennåsen og Mjåvann, samt trafikk som skal videre på E39 vestover, opp bakken og gjennom en rundkjøring på toppen av bakken. Fra og med lørdag slipper bilistene som skal videre på E39 denne måten å kjøre på.

Natt til lørdag ble det åpnet opp for et helt nytt kjøremønster. Da åpnet to nye kjørefelt ved avkjørselen ved Shell-stasjonen i vestgående retning. Hundre meter lenger vest kommer påkjøringsfeltet fra trafikk fra Shell-stasjonen som skal videre vestover inn på nye E39. Det betyr tre felt i vestgående retning.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rundkjøringen som all trafikk må igjennom nå, skal kun sluse trafikk til Brennåsen, Bukksteinsdalen og Mjåvann industriområde.

Kan slippe stans på E39

Bilister som skal inn på den gamle E39 i retning Brennåsen legger seg til høyre etter påkjøringsfeltet til Shell-stasjonen. Bilistene som skal videre vestover, har to felt hvor trafikk fra Shell-stasjonen får anledning til å flette seg inn i trafikken.

Under broa som er bygget for trafikk inn og ut av Ytre Ringvei, går veien så sammen i ett kjørefelt, før man så sluses ut på E39 hvor trafikken så går i to felt videre mot Mandal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I dag går all trafikk fra vest mot øst, både lokaltrafikk fra Brennåsen og trafikk fra E39, gjennom en rundkjøring. Feltet som alle kjører på i dag, blir fra og med natt til lørdag kun forbeholdt lokaltrafikken fra vest som skal videre østover. De to feltene i forkant på bildet, skal være de feltene som trafikk som kommer vestfra på E39, skal benytte.

Tar det med ro

Bilistene slipper en rundkjøring, man kan kjøre i jevnt tempo, og kanskje kan det medføre at de lange køene fra Shell-stasjonen og tilbake mot Meieriet faktisk kan bevege seg fremover i et jevnt tempo i stedet for å stampe i kø, fordi man slipper rundkjøringen etter Shell-stasjonen.

– Vi vet av erfaring at det tar tid for bilistene å orientere seg når trafikken skal legges om. Vår oppfordring er at bilistene tar det med ro. Alt er blitt bygget i tråd med standarden. Det innebærer at det er såpass langt parseller at trafikken kan flyte godt, så det skal være godt mulig å finne sin plass i riktig felt. Ta hensyn og vær hensynsfull, oppfordrer Solvik.

Lokaltrafikk fra Brennåsen og Mjåvann kommer ned i eget felt til høyre og må flette inn i de to feltene som trafikk på E39, og forbi Shell-stasjonen skal disse to feltene gå sammen til ett kjørefelt.

Trafikken som kommer vestfra på E39 og skal inn mot Kristiansand, får også nye parseller å kjøre på. I stedet for å ta av E39 opp på broa og gjennom en rundkjøring og så ned igjen, kan bilistene fra og med natt til lørdag kjøre rett frem.

Litt etter broa blir to felt til tre, hvor trafikk fra Brennåsen skal flettes inn. Deretter kommer et avkjøringsfelt inn til Shell-stasjonen. Trafikken ledes så videre i to felt frem og forbi Shell-stasjonen innen trafikken skal inn i et felt på dagens E39 og videre mot Rige.

Også her er oppfordringen fra Harald J. Solvik klar:
– Vis hensyn, kjør forsiktig og hjelp hverandre frem.

Back To Top